တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္( ျမန္မာဘာသာ) ၃၀ – ၉ – ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လယ္ဧက ၂,ဝဝဝ ေလာက္ကို တပ္မေတာ္က သိမ္းထားတဲ့အတြက္ လက္ရွိမွာ ဟင္းခင္းဥယ်ာဥ္ေတာင္လုပ္စား ဖို႔ေျမမရွိတဲ့အတြက္ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္လို႔ လယ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက လိုုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကိုု ျပည္သူလူထုု မနစ္နာေစဖိုု႔ တျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္နဲ႔ မွတ္ပံုုတင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖိုု႔ အဆိုကို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ပယ္ခ်လိုုက္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ၿမဳိ႕ဝင္ေၾကးဂိတ္ေတြ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔အဆိုကို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၿပီး မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာမွာ ရွံဳးႏွိမ့္ခဲ့ပါတယ္။