လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုုး ႏို၀င္ဘာ ဒုတိယပတ္ ေတြ႔ဆံုမည္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအားလံုး ပါ၀င္သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကုိ ႏို၀င္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိသည္ဟု ပအိုုဝ္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ က ေျပာသည္။

“ေတြ႕ဖိုု႔က စီစဥ္ေနပါၿပီ။ မေတြ႕ပဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖုုိ႔က ခက္တယ္ေလ။ ျပည္ေထာင္စုု တစ္ခုုလံုုးနဲ႔ သက္ဆုုိင္တဲ့ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေနေတာ့ ဒီႏုုိင္ငံေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆုုိရင္ တတ္ႏုုိင္သေလာက္ စံုုစံုုလင္လင္ ပါဝင္တာ ေကာင္းတာေပါ့။ က်ေနာ္တုုိ႔ ႏုုိဝင္ဘာလ ဒုုတိယအပတ္မွာပါ။”

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ “o” ေဒသ ပန္းဆန္း (ပန္ခမ္း)တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ အပစ္မရပ္ေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ား မပါ၀င္ပဲ ေရွ႕ဆက္သြားမည္ ဆိုပါက ျပႆနာ ေျပလည္လာမည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဗိုုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ က ေျပာသည္။

“သူတိုု႔သေဘာထားမပါပဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ ျပည္ေထာင္စုု ေရွေရးကိုု ဆံုုးျဖတ္မယ္ဆုုိရင္ နည္းနည္းေလးျပန္ၿပီးေတာ့ ေနာက္မီးမၿငိမ္းပဲနဲ႔ ေနာက္ေနာင္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ထပ္ျဖစ္လာရင္ ပဋိပကၡရပ္ဆုုိင္းႏုုိင္မွာ မဟုုတ္ဘူးေပါ့။ သူတိုု႔ရဲ႕ သေဘာထားေတြပါၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တုုိ႔ ႏုုိင္ငံေရး သေဘာတူခ်က္ အဆံုုးအျဖတ္ကိုု လုုပ္ဖုုိ႔သင့္တယ္ဆုုိၿပီးေတာ့ အဲ့လိုုေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးဖိုု႔လိုုတယ္ဆိုုတာ အဲ့လိုုဆံုုးျဖတ္ၾကတာ”

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲအစည္းမ်ားနဲ႔ လက္မွတ္မေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသြား ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆို႔မႈမ်ားအျပင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။

“လက္ရွိ သြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္လည္းပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္ေအာင္ ဘယ္နည္းဘယ္ပံုု လုုပ္မလဲ ေပါ့၊ NCA လမ္းေၾကာင္းလား၊ NCA လမ္းေၾကာင္းဆိုုရင္လည္းပဲ ဘယ္လိုု ထပ္ျဖည့္စြက္ခ်က္တဲ့ ဘယ္လိုု ေနာက္ ဆက္တြဲ စီစဥ္မႈလုုပ္မလဲေပါ့။ ဒါေလးေတြလည္း သူတိုု႔က တင္ျပခ်င္တာ ရွိပါတယ္။” ဟုု ဗိုုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ က ေျပာသည္။ “ဒါေၾကာင့္ ႏုုိ္င္ငံေရး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္၊ အဆင့့္ျမွင့္ေပါ့ေလ ျပည္ေထာင္စုုစာခ်ဳပ္လိုု အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ရင္ေတာ့ ေျမာက္ပိုုင္းအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ သေဘာထား ပါဝင္မႈလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။”

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားက အပစ္မရပ္ေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ သီးသန္႔ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာဆိုထားၿပီး လိုအပ္ပါက သြားေရးလာေရး၊ လံုျခံဳေရးနဲ႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရးကအစ ကူညီေပးရန္ အစိုးရအား အကူအညီေတာင္းခံထားသည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

လက္ရွိ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုက ရက္ တစ္ တပ္ဦး ABSDF၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO၊ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ ALP၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ DKBA၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ၊ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ KNLA/PC ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU တို႕ ပါ၀င္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွာ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ဟု လူသိမ်ားသည့္ “o” ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

FPNCC တြင္ “၀” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP)၊ ကခ်င္ ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ (KIO)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ (SSPP)၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကရက္ တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA- ကိုုးကန္႔အဖြဲ႔)၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA- မိုုင္း လားအဖြဲ႔)၊ တအာင္း/ ပေလာင္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PSLF/TNLA)၊ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA) တိုု႔ပါ၀င္သည္။

ထိုအျပင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ႏွင့္ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္ စီ ANC၊ တို႔မွာလည္း NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မေရး ထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းမရွိေသာ အျခားအဖြဲ႔တဖြဲ႔မွာ နာဂလဲန္း အမ်ဳိးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN) ျဖစ္သည္။