အတိုုင္ပင္ခံ ႀကိဳးပမ္းမည့္ ေနရပ္ျပန္ေရး အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေျပာ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္ႏိုုင္ေရး အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရပါက စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ရင္းျပန္ႏုုိင္ေရးမွာ အလွမ္းေဝးေနအံုုးမည္ဟုု ကခ်င္တုုိင္းရင္းသား အရပ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုုဘာလ တတိယအပတ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ႏုုိ္င္ငံေတာ္၏ အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားအား သြားေရာက္စဥ္ ေနရပ္ရင္း ျပန္ႏုုိင္ေရး အတတ္ႏုုိင္ဆံုုး ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုု ေျပာဆိုုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ (PCG) မွ ဦးဆန္ေအာင္က“အဓိကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ လုုပ္ဖုုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု ဆက္သြားႏုုိင္ဖုုိ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ ဆန္လုုပ္ဖုုိ႔ပဲ အေရးႀကီးတာ။ IDPs ျပန္ဖုုိ႔ကိစၥကေတာ့ အ့ဲဒီေနာက္မွ လုုပ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္ ညွိႏိႈင္းမွ လုုပ္လိုု႔ရမွာပါ” ဟုု ေျပာသည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ အစုုိးရအေနျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ဘာမွလုုပ္ေဆာင္၍ ရမည္မဟုုတ္ဟု ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ သိကၡာေတာ္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ခါလမ္ဆမ္ဆြန္က ေျပာသည္။

“အစိုုးရအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘာမွလုုပ္ေပးလိုု႔မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိေတာ့ ဒီေနရပ္ျပန္ႏုုိင္ေရးက ဒီ က်ေနာ္တုုိ႔ ဧၿပီလတုုန္းကလည္း အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ့တယ္ေလ။ က်ေနာ္တိုု႔ ပိတ္ဆိုု႔ေနတဲ့ IDPs ေတြကိုု သြားေခၚဖိုု႔ အစိုုးရ ကေန စစ္တပ္က ပိတ္ဆိုု႔တာေတြရွိေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ ဘာမွမတတ္ႏိုု္င္ဘူးျဖစ္ခဲ့တယ္”

ေအာက္တိုုဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္မွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အနီးတဝိႈက္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုုးရအေနျဖင့္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားအား ဖံုုးကြယ္ထားျခင္းမျပဳလုုပ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုု အစိုုးရထံ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြး တင္ျပရန္ ေျပာဆိုုခဲ့သည္။

“အစိုုးရပိုုင္းက အေစာတ လ်င္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြရွိတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔လည္း နားလည္တယ္ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ပိုုင္း စစ္ေၾကာင္းေတြကိုု ထိုုးစစ္ဆင္မႈေတြက ဆက္လက္ရွိေနတုုန္းပဲ ဆိုုရင္ေတာ့ တိုုက္ပြဲက ျဖစ္ႏိုုင္တဲ့ အေျခအေနမွာရွိတယ္။ ဆိုုေတာ့ အသက္လံုုၿခံဳေရးအတြက္ သတိၱမရွိဘူးေပါ့။ အဲ့ေလာက္ႀကီး ဇြတ္ထိုုးၿပီးမွ ျပန္ႏုုိင္ဖုုိ႔ အေၾကာင္းမရွိဘူး” ဟု ေဒါက္တာ ခါလမ္ဆမ္ဆြန္က ဆက္ေျပာသည္။

ႏိုုင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုုဂိၢဳလ္အေနျဖင့္ ယခုုကဲ့သိုု႔ စစ္ေဘးေရွာင္အေရး ေျပာဆိုုမႈအား ႀကိဳဆိုုေၾကာင္း၊ သိုု႔ေသာ္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္ႏိုုင္ေရးအတြက္ အစိုုးရအေနျဖင့္ ပထမ ဦးစားေပး လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္အရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ဥကၠဌ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္းက ယခုုလိုု ေျပာသည္။

“ဒုုကၡသည္ေတြ ျပန္ႏုုိင္ဖုုိ႔အေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ေပးဖုုိ႔လိုုပါတယ္။ ဒီတိုုက္ပြဲဆိုုတာက KIA ကေန ထိုုးစစ္ဆင္ၿပီးမွ လုုပ္ေနတာမဟုုတ္ဘူး။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေန ထုုိးစစ္ဆင္ ၿပီးမွ လုုပ္ေနတဲ့ တုုိက္ပြဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပထမ ဦးဆံုုးအစိုုးရအေနနဲ႔ စစ္တပ္ဟာ အစိုုးရရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ရွိတယ္ဆိုုရင္ သူက ညႊန္ၾကားလိုု႔ ရတာေပါ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု တဘက္သတ္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကိုု လုုပ္ဖုုိ႔လိုုအပ္တာေပါ့။ ဒါဆုုိရင္ ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာလိမ့္မယ္”

လက္ရွိ ႏိုုင္ငံေရးအေနအထားအရ ပထမဆံုုးလုုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တဘက္သတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကျငာဖိုု႔လိုုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုုမွတဆင့္ ဒုုကၡသည္အေရးေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိပါက ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ဆက္လက္လုုပ္ ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုုင္ေရးမွာ မျဖစ္ႏိုုင္ေသးဟုု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳး ေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ (PCG) မွ ဦးဆန္ေအာင္က ေျပာသည္။

“ေနရပ္ျပန္ႏုုိင္ဖုုိ႔အတြက္က IDPs ေတြရဲ႕ ေနရာမွာက စစ္ေျမျပင္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ႏွစ္ဘက္က မိုုင္းေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ ၿပီးရင္ေနအိမ္ေတြကိုု အကုုန္ပ်က္ဆီးေနတယ္။ မီးရိႈ႕ထားတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒါေတြက အမ်ားႀကီးလုုပ္ရအံုုးမွာပါ”

အစိုုးရ တပ္မေတာ္ဖက္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသိုု႔ တပ္အင္အားတိုုးခ်ဲ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ တိုုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထိုု႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ တုုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ မရွိေသာ္လည္း အစိုုးရတပ္မွ စစ္သားမ်ား ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ရွိေနျခင္းမ်ားအျပင္ အျခားအေျခအေနအမ်ားအျပားသည္ စစ္ေဘးဒုုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္းျပန္ႏုုိင္ေရးကိုု အလွမ္းေဝးေစသည္ဟုု ႏိုုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးေလ့လာေနသူမ်ားက ေထာက္ျပေနၾကသည္။

ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ အစိုုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တိုု႔အၾကား ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္က စတင္ကာ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသည့္ တိုုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္အိုုးအိမ္မ်ားကိုု စြန္႔ကာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ခိုုလံႈေနၾကရသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။