ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ RCSS အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံု ( ဓါတ္ပံု )

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္စို႕မွဳမ်ား အေျဖရွာရန္အတြက္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ PC အတြင္းေရးမွဳး ဦးခင္ေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တို႕သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕ ယေန႕ ညေန ၅ နာရီခန္႕တြင္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

အစည္းအေ၀းကို အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ဦးခင္ေဇာ္ဦး ၊ ဦးေအာင္စိုး၊ ဦးေဇာ္ေဌး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္လင္းဦး တို႕ ပါ၀င္တက္ေရာက္သည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS အဖြဲ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္း၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေပါင္ေခး၊ ဒု ဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္း၊ တို႕ တက္ေရာက္သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရ ႏွင့္ တစ္စို႕မွဳ ျဖစ္ေနသည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ  ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ JMC ကိစၥ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ကိစၥ၊ ခြဲမထြက္ေရး ကိစၥ၊ တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေရး ကိစၥ ရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။