ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ မွ အၿငိမ္းစား ဒုဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ဦးခင္ေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ ႏွင့္ NCA အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST ၏ အႀကံေပး ဦးဟန္ေညာင္ေ၀၊ ျပည္ေထာင္စု သိပၸံ PI အဖြဲ႕မွ စီမံကိန္း ဒါရိုကတာ ဦးခြန္ဆုိင္း ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU အဖြဲ႕မွ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တူးတူးေလး တို႕ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္။

အစိုးရ ႏွင့္ NCA အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္စို႕ေနမွဳမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာ အျမင္ဖလွယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။ (၁၇၊၁၁၊၂၀၁၈)