ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ PC အဖြဲ႕သည္ ယေန႕ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕ နံနက္ ၉  နာရီတြင္ NCA အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေလာေလာဆယ္ မည့္သည့္အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၾကသည္ကို မသိရွိရေသးေပ။ သို႕ေသာ္  အတည္မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ သတင္းမ်ားအရ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ပံုမွန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥ၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႕က ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ PC အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး အၿငိမ္းစား ဒု ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ဦးခင္ေဇာ္ဦး ၊ ဦးေအာင္စိုး၊ ဦးေဇာ္ေဌး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္လင္းဦး တို႕ ပါ၀င္တက္ေရာက္သည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP အဖြဲ႕မွ ဒုဥကၠဌ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္၍ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ ခူးထဲဘူး၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ခူးေတာ္ရယ္၊ တာေဂခ်ိဳင္း ႏွင့္ နဲနယ္ဖလိုး၊ ခြန္ေနာင္ တို႕ ပါ၀င္တက္ေရာက္သည္။

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္  ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ အစိုုးရႏွင့္ ပဏာမ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ႏွင့္ ဇြန္လ ၉  ရက္ေန႕တြင္ ပဏာမျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီထား သည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္း ျဖစ္သည္။