လမ္းေဖာက္လုုပ္မႈရပ္တန္႔ရန္ KNU ေတာင္ငူခရိုုင္ ေတာင္းဆို

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္မွ လမ္းေဖာက္လုပ္ေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ KNU ေတာင္ငူခရိုင္၏ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာထြန္းကဲက “ဒါေတြက အမွန္တကယ္ေတာ့ ျပည္သူလူထု သြားဖို႔လာဖို႔ထက္ သူတုိ႔ရဲ႕ စစ္ေရးကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ လမ္းေတြေဖာက္တာျဖစ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ဖက္က ဒါေတြကို မလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတာေလ။” ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ္လည္း စစ္ေရးအရ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနေသးသည္ ဟု ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာထြန္းကဲက ဆက္ေျပာသည္။

“တကယ္တမ္းက်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ပဲ ခ်ဳပ္ဆိုထားတာ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနကေတာ့ ရွိေနတုန္းပဲေလ။ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ရပ္တန္႔ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေျခအေနေတြက ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ ေျပာလို႔မွမတတ္တာ”

အစိုးရ တပ္မေတာ္က ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ ေတာင္ငူခရိုင္အတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးထက္ စစ္ေရးကို ဦးတည္ေဖာက္လုပ္ေနသည္ကို စီစစ္ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ ေဖာက္လုပ္ခြင့္ မျပဳခဲ့ဟု KNU ေတာင္ငူခရုိင္က ဆိုသည္။

KNU ေတာင္ငူ ခရိုင္၏ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအား အေၾကာင္းျပ၍ KNU ေတာင္ငူခရိုင္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ မူေၾတာ္(ဖာပြန္) ခရိုင္နယ္ခ်င္းဆက္ (ေခးပူး-လယ္မူပေလာ) လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ အပါအ၀င္ KNU နယ္ေျမအတြင္း အျခားေသာ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံလူထု အက်ိဳးထက္ အစိုးရ၏ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း မျပဳဘဲ ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္ပါက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရသည့္အျပင္ ၎လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဤညီလာခံမွ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

“လမ္းေဖာက္တဲ့ အေၾကာင္းလည္းပဲ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီး ဒီလိုအေျခအေနတစ္ခုအရ ဒီလုပ္လို႔ မသင့္တဲ့ဟာေတြရွိတဲ့ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တစ္ျခားကိစၥေတြရွိေနတဲ့ သံုးသပ္တဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈ ရွိေအာင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေျပာဆိုတဲ့ဟာေတြကိုေတာ့ သူတို႔က ေလးစားသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္အဲလိုပဲ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာထြန္းကဲက ေျပာသည္။

အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ လမ္းေဖာက္လုပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ယခင္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသျဖစ္ၿပီး တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စစ္ေဘးေရွာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေဒသျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္ေရး အေျခအေန တည္ၿငိမ္လာသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားမွာ ၎ေဒသႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ လမ္းေဖာက္လုပ္ လာသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားမွာ ေနာက္တစ္ဖန္ တိုက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္။