KIO နယ္ရွိ စစ္ေရွာင္မ်ား နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း မကူညီႏိုင္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္။

တရုုတ္နယ္စပ္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ရိကၡာပံ့ပိုးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပံ့ပိုုးကူညီေနသည့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ KBC တိုု႔ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အေျဖရွာႏိုုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဟုု KBC က ေျပာသည္။

ေကအိုုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ခိုလႈံေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၏ ရိကၡာအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးရန္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းအား အကူအညီေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက အစိုုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမအတြက္သာ ေပးႏိုုင္မည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

အဆိုုပါ ေတြ႕ဆံုုပြဲတြင္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တုုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ခါလမ္ဆမ္ဆြန္ က “သူ႔ရဲ႕ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး လူမႈကူညီေရးက အစိုုးရရဲ႕ တဖက္သတ္ အသံုုးခ်ခံရတဲ့ ကူညီမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာကိုု က်ေနာ္တုုိ႔ ေတြ႕ရတယ္။ သူကဘာေျပာလဲဆုုိေတာ့ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက အစိုုးရ နဲ႔ ဆက္သြယ္လိုု႔ရတဲ့ေနရာမွာပဲ သူတိုု႔လုုပ္တာ ေပၚလစီရွိတာေပါ့။ အစိုုးရမသိပဲနဲ႔ က်ေနာ္တိုု႔ဒီ အစိုုးရနဲ႔ ဆန္႔ က်င္တဲ့ဘက္မွာ သူတုုိ႔မလုုပ္ဘူး” ဟုု ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္အမ်ားစုုမွာ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲတြင္သာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ အဆုုိပါ စစ္ေရွာင္မ်ားအား အကူအညီေပးေစလိုုေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဘက္မွ အေျဖတစ္စံုုတစ္ရာမေပးပဲ ၎တိုု႔၏ မူဝါဒကိုုသာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုု ေျပာသည္။

နယ္စပ္ေဒသတေလ်ွာက္ႏွင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား လက္ရွိႀကံဳေနရသည့္ စားနပ္ရိကၡာ တင္ပိုု႔ႏုုိင္ေရး အေျဖရွာခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနသည္ ဟုု ေဒါက္တာ ခါလမ္ဆမ္ဆြန္က ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တိုု႔က ေမးခြန္းေမးပါတယ္။ တကယ္လိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔ အစိုုးရေတြရဲ႕ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မဟုုတ္ပဲနဲ႔ Non Government control area မကူညီႏုုိင္ဘူးလား၊ ဒုုကၡေရာက္ေနတာျခင္းအတူတူ ဘာေၾကာင့္အစိုုးရ Control မွာပဲ ကူညီရသလဲလိုု႔ေမးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမေျဖပါဘူး။ ဆိုုေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း လာတာဟာ က်ေနာ္တုုိ႔အတြက္ ေမ်ွာ္လင့္စရာအေၾကာင္းေတာ့ သိပ္မရွိပါဘူး။”

ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္အမ်ားစုုမွာ KIO ထိန္းခ်ုဳပ္နယ္အတြင္းတြင္သာ ရွိေနသည့္အတြက္ ၎တိုု႔အား အကူအညီ ေပးေရးေျပာဆိုုခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္မေျပခဲ့ဘူးဟုု ေျပာသည္။

“ဆိုုေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ ကခ်င္ေဒသမွာ IDPs ဟာ Non Government control area မွာ ပိုုမ်ားပါတယ္။ ဆိုုရရင္ ေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ နယ္စပ္ေဒသတေလ်ွာက္ အစိုုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမဟုုတ္တဲ့ ဧရိယာမွာ ေနတဲ့လူဟာ ခုုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွစ္ေသာင္းနီးပါးရွိတယ္။ Government control area မွာေနတဲ့ IDPs ေတြက ေလးေသာင္းေက်ာ္ ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ဆိုုေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းကိုု ဒီအေျခအေန ဒီေပၚလစီမွာ က်ေနာ္တုုိ႔ မေမ်ွာ္လင့္ပါဘူး။”

နီးပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ အစိုုးရ အုုပ္ခ်ုဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ လူမႈဖူလံုုေရးလုုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုု ေျပာသည္။

ထိုု႔အျပင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံုုခဲ့သည့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္တိုု႔၏ ေတြ႕ဆံုုပြဲတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုုးဖုုိ႔သာ ဖိအားေပးခဲ့သည္ဟုု သိရသည္။

“ကခ်င္ေဒသမွာလည္း သူတိုု႔ရဲ႕ ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ အေထာက္ အပံ့ရခ်င္ရင္ေတာ့ သူတိုု႔ကူညီႏုုိင္တာကေတာ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုုိးရမယ္။ ဆိုုတာကိုုသူက အတင္းဖိအားေတာ္ေတာ္ေပးပါတယ္” ဟုု KBC က ေျပာသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အကူအညီရယူလိုုပါက ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO/KIA အဖြဲ႕အား တနိုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခိုုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္ထိုုးေရး တိုုက္တြန္းေတာင္းဆိုုဖုုိ႔ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ဟုု ေဒါက္တာခါလမ္ဆမ္ဆြန္က ေျပာသည္။

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ မစၥတာ ရိုုေဟးဆာဆာကာဝါ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုုျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုုိပါေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကခ်င္ အတိုုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ မွ ေခါင္းေဆာင္းမ်ား လူဦးေရ အေယာက္ ၃၀ ခန္႔ျဖင့္ KBC ရံုုး တြင္ ေတြ႕ဆံုုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။