ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ အပိုင္း(၁)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဓိက အခက္အခဲေတြက ဘာေတြလဲ။ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုုင္ဖိုု႔ ဘာေတြကိုု ေက်ာ္လႊားသြားဖို႔ လိုုသလဲ ဆိုုတာ တင္ျပသြားမွာပါ။ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခက္အခဲေတြရွိေနတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

“ေလာေလာဆယ္ အၾကပ္အတည္းက စိန္ေခၚမႈက ၅ ခု သြားေတြ႔ရ တယ္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တစ္ခုကေတာ့ ခြဲမထြက္ေရး ကတိက၀တ္ေပးေရးေပါ့။ ျပည္နယ္မ်ား ဒီဖြဲ႔စည္းပံုထဲက ခြဲမထြက္ဖို႔ ကတိက၀တ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးကြဲလြဲမႈရွိတယ္။ ဒုတိ ယအေနနဲ႔ တစ္ခုတည္း ေသာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္က အစိုးရရယ္ တပ္ရယ္ EAO ေတြၾကားထဲမွာ ကြဲလြဲမႈရွိတာ ေတြ႔ရတယ္။ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ တပ္က ၂၀၂၀ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကို တစ္ျဖတ္ျဖတ္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ အဲလို ျဖတ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မတခ်ိဳ႕ကို ျပင္ၿပီးေတာ့ သြားမယ္လို႔ စဥ္းစားထားတယ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အစုိးရဖက္ကလည္း ဒီလိုတစ္ဆင့္ခ်င္းသြားဖို႔ ဒီဖြဲ႔ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒတခ်ိဳ႕ကို လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့အခ်က္ေတြကို ျပင္ၿပီးေတာ့ တစ္ဆင့္ခ်င္း သြားဖို႔ကို အစိုးရဖက္ကလည္း သ ေဘာတူ ထားတာရွိတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြက ဒါကို လက္ခံႏိုင္လား လက္မခံႏိုင္ဘူးလား ေက်ာ္လႊားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ စတုတၳ အခ်က္ကေတာ့ ခုနေျပာတဲ့ RCSS တို႔ KNU တို႔နဲ႔ စစ္ေရးတင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အေျခအေနဟာ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့ တစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္နံပါတ္ ၅ ခ်က္ကေတာ့ ခုနက ေမးတဲ့အထဲမွာပါတဲ့ ေျမာက္ပိုင္း မဟာ မိတ္အဖြဲ႔ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲကို ပါလာဖို႔ဟာ ျပသာနာတစ္ခုျဖစ္တယ္” ဦးေမာင္ေမာင္စိုုး (ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ)

ဒီအစီအစဥ္ကို Network Media Group ႏွင့္ Mizzima Media Group တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ တင္ဆက္ထားတာျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၈း၄၅ မွာ Mizzima TV ကေန ထုတ္လႊင့္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။