အထက္က်ဳိင္းေတာင္းေရကာတာ ေဆာက္လုုပ္ျခင္း ရပ္စဲရန္ ေတာင္းဆို

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္။

ဆိုးက်ဳိးေတြ က်ေရာက္ႏိုုင္တာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္တိန္းျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ အထက္က်ဳိင္းေတာင္းေရကာတာကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုလိုုက္သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်ုင္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ခ်င္းမုိင္တကၠသိုလ္ လူမွဳေရးသိပၸံဌာနတြင္ ယေန႔ ျပဳလုုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္အတူ “ဆိုးက်ဳိးမ်ား” လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ အစီရင္ ခံစာတေစာင္ကိုုလည္း ရွမ္း ျမစ္ေခ်ာင္း လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္လိုုက္သည္။

နမ့္တိန္းျမစ္သည္ သံလြင္ျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မိုင္းကိုင္၊ လဲခ်ား၊ မိုးနဲ ႏွင့္ လင္းေခး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမ က်ိဳင္းေတာင္းေရကာတာ မတည္ေဆာက္မွီ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿမို႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ေက်းရြာအမ်ားအျပား ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရၿပီး လူဦေရ ၃ သိန္းေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရကာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳေတြရွိခဲ့တဲ့အျပင္ အျခား ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္ဟု ျမစ္ေခ်ာင္းအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

နန္းဟြမ္သည္ လင္းေခးၿမိဳ႔နယ္မွ ေဒသခံ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေဒသခံလူထုရဲ့ အရင္တုန္းက လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာတဲ့ ေနရာ သူ႕ေနရာကိုေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ေတာ့ ေဒသခံလူထုအတြက္လည္း ေနထိုင္စားေသာက္ဖို႕ အခက္အခဲျဖစ္တယ္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီ စစ္တပ္ေတြ လံုၿခံုေရးေတြ ထပ္ျဖည့္လာတဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီ အနီးအနားမွာ မေျပာင္းေရႊ႕ရတဲ့ ေဒသခံ လူထုအတြက္ လံုၿခံဳေရးကလည္း ခုနေျပာသလိုေပါ့ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေနအထား ရွိတယ္ နန္းဟြမ္က ေျပာသည္။

က်ိဳင္းေတာင္းေဒသတြင္ ၂၀၀၅ -၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ၅၄ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တစ္ခုကို နမ့္တိန္းျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ယခင္က ထုိေဒသတြင္ ေက်းရြာ ၅၀ ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ၁၀ ရြာသာ လက္ရွိေနထိုုင္ႏိုုင္ေတာ့ကာ က်န္ရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူ အမ်ားစုကေတာ့ ထိုင္းႏုိင္ငံဖက္ကို ေရႊ႕ေျပာင္း သြားခဲ့ၾကရသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုဟာ က်ိုင္းေတာင္းေရတံခြန္ေပၚမွာ ေရစီးေၾကာင္းကိုျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႕ၿပီး တည္ေဆာက္ထားတာေၾကာင့္ သဘာ၀အလွကို လံုး၀ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္အျပင္ ေရတံခြန္ရဲ့ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ဖက္တြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းကို မွီခိုေနထိုင္ၾကသူေတြမ်ား၏ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ေနခဲ့သည့္ အထက္က်ဳိင္းေတာင္းဆည္သည္ အရြယ္ပမာဏလည္း ပိုမိုႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားပိုမိုျဖစ္ေပၚေစမွာျဖစ္ၿပီး ျမစ္ကိုအမွီျပဳ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ က်ိဳင္းေတာင္း ႏွင့္ လင္းေခး ေဒသက ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲၿပီး ေရျပတ္လပ္မွာအထိ စိုးရိမ္ေနၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

ေရကာတာ စစေဆာက္တုန္းက ေရတအားႀကီးတယ္၊ မိုးက်တာနဲ႕ လင္းေခး၊ အမွန္ဆို လင္းေခး တိန္းေခ်ာင္းေရက အဲ့ေလာက္ မတက္ဘူးေပါ့ေနာ္ ေရမတက္ဘူး။ ဒီ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေရကာတာ ေဆာက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေရေတြက တက္တယ္ ေရအရမ္းတက္တယ္ မီတာ ၄၀၀ ေလာက္ အထိ ဒီျမစ္ကမ္းကေန မီတာ ၄၀၀ ေလာက္အထိ တက္တယ္ အဲ့မွာ လူထုေတြ လူထုေနအိမ္ေတြ ေရလြမ္းတယ္၊သီးႏွံစိုက္ခင္းေတြ ပ်က္စီးတယ္၊ အဲ့ဒီေရလြမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဒီ ျမစ္ကမ္း နေဘးက ျမစ္ကမ္းေဘးႏွစ္ဖက္က သီးႏွံၿခံေတြပ်က္စီးတယ္၊ ႏံုေျမေတြပ်က္စီးတယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးလို႕သိပ့္မေကာင္းေတာ့ဘူးေပါ့၊အဲ့ဒါေတြ ထိခိုက္တာေတြ ေတြ႕ရတယ္။

 ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ ေရမတက္ပဲ ခ်က္ခ်င္းေရက်သြားကာ ေခ်ာင္းေရမွာ ေျခသလံုုးေလာက္သာ ရွိေတာ့သည္ဟုု နန္းဟြမ္က ဆက္ေျပာသည္။

ယေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ နမ့္တိန္းျမစ္ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ ေရတံခြန္ မ်ားထိခိုက္ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္တာ၊ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ပ်က္စီးေလွ်ာ့နည္း ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုုင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ ေစၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီးႏုိင္ျခင္း၊ ေရအရည္အေသြးက် ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုက်န္းမာေရး အႏၱရာယ္ ျမင့္မားေစႏုိင္ျခင္း၊  ႀကိဳတင္မသိႏိုင္တဲ့ေရထုတ္လႊတ္မွဳေတြ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ဆည္ၿပိဳက် က်ိဳးပ်က္မွဳ ရွိႏိုင္ျခင္း စတဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြ ရွိႏိုုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေရးသားထားသည္။

ဒါေၾကာင့္ အထက္က်ိဳင္းေတာင္းဆည္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ  နယ္ေျမေဒသအတြင္းမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ဆည္ႀကီးေတြေဆာက္လုပ္ေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕ရန္ႏွင့္ ပ႗ိပကၡ ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္း အေျဖရွာၿပီး စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုစနစ္ကို ေဖၚေဆာင္က်င့္သံုးလာႏုိင္ကာ ေဒသခံျပည္သူလူထု ပိုင္ဆုိင္တဲ့ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲမွဳေတြမွာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိလာမွသာ အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေတြကို ဆံုးျဖတ္အ ေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႕ တိုက္တြန္းထားသည္။