မံုးကိုးတိုက္ပြဲေနာက္ပိုင္း အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေနရဟု ေဒသခံမာ်းေျပာ

“တိုက္ပြဲမျဖစ္ခင္က အရင္တုန္းက ျပည္သူလူထုေတြက အိမ္တိုင္းစား၀တ္ေနေရးေတြ သိပ္ၿပီးမွ ဆင္းရတာ သိပ္မရွိဘူး။ သိပ္ၿပီးေတာ့ အခက္အခဲ သိပ္မရွိဘူး အျပင္မွာထြက္ၿပီးမွ အလုပ္လုပ္တာ သိပ္မရွိဘူး။ အရင္က လူငယ္ပိုင္းေလာက္ပဲ တရုတ္ျပည္မွာေတာ့၊ အခုအိမ္ေထာင္သည္ေတြေတာင္ သြားၾကၿပီ ကေလးေတြ ပစ္ၿပီးမွ သြားတာေတြ ရွိလာတယ္”