ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ အပိုင္း ( ၂ )

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းၾကားပါ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုေတြဟာ ေဘးလြတ္ရာကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရတဲ့ အႀကိမ္အေရ အတြက္ဟာ မ်ားလာေနပါတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရလည္း တိုးလာေနတယ္လို႔ UNOCHA ရဲ႕ စာရင္းအရ သိရပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥရပ္ေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားၾကမလဲဆိုတာကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူေတြကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားၿပီး ဒီတစ္ပတ္အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို Network Media Group ႏွင့္ Mizzima Media Group တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ တင္ဆက္ထားတာျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၈း၄၅ မွာ Mizzima TV ကေန ထုတ္လႊင့္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။