ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ အပိုင္း ( ၃ )

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အထက္ရဲရြာ ေရကာတာ စီမံကိိန္းေၾကာင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာစိုုက္ခင္းေတြအျပင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ တာလံုုေက်းရြာနဲ႔ ရြာသားေတြရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုုပ္ငန္းေတြ ေရေအာက္နစ္ျမွဳပ္မယ့္ အေျခအေန ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုုၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားၿပီး ဒီတစ္ပတ္ အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

“သူတိုု႔ေလ်ာ္ေၾကးဘယ္ေလာက္ေပးေပး အိမ္ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဆာက္ေပးေဆာက္ေပး၊ ကားေတြေပးေပး၊ ပိုုက္ ဆံဘယ္ေလာက္ပဲေပးေပး က်ေန္ာတိုု႔က မလိုုခ်င္ဘူး။ အခုုေနေနတဲ့ အတုုိင္းအတာပဲ ေနခ်င္တာ။ ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆုုိရင္ ပိုုက္ဆံက ကုုန္တတ္တာေပါ့ေနာ္။ တစ္ႏွစ္ က်မတိုု႔သံုုးတာက ရွစ္ဆယ္ေလာက္ကုုန္ တာေပါ့ေနာ္။ မိသားစုုေလးငါးေယာက္ပဲ တစ္ႏွစ္စာ သိန္းရွစ္ဆယ္ကုုန္တယ္။ ၿခံက ဒီႏွစ္ပုုိက္ဆံသံုုးၿပီးရင္ ေနာက္ႏွစ္ျပန္သီး တယ္။ ပိုုက္ဆံက ဥပမာ တစ္ေထာင္လာေလ်ာ္ေပးရင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ သံုုးသြားရင္ ကုုန္တာပဲ။ ျပန္မရဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ ပိုုက္ဆံဘယ္ေလာက္ပဲ ေလ်ာ္ေပးေလ်ာ္ေပး ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္းလာလုုပ္ေပးရင္ လည္း မလိုုလားဘူး။ အခုုအတုုိင္းပဲ ေနခ်င္တာပဲ။” (တာလံုေဒသခံ)

ဒီအစီအစဥ္ကို Network Media Group ႏွင့္ Mizzima Media Group တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ တင္ဆက္ထားတာျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၈း၄၅ မွာ Mizzima TV ကေန ထုတ္လႊင့္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။