အမုန္းစကားက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို လက္နက္သစ္မ်ားအျဖစ္ အားျဖည့္ေန။

တရုုတ္နယ္စပ္တေလ်ွာက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္းက ဒီရြာေတြက ရြာသူ/သားေတြအတြက္ကေတာ့ ေသနတ္သံနဲ႔ အေျမာက္သံေတြက အသစ္အဆန္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ အသစ္ျဖစ္ေနတာကေတာ့ စြမ္းအား ပိုၿပီးမနည္းလွတဲ့ စစ္တိုုက္နည္း အသစ္တမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနတဲ့ ႏိုုင္ငံမွာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုု ကြဲျပားေစတဲ့ အြန္လိုင္း တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာရွိတဲ့ ရြာသားေတြ အတြက္သာမက အနီးပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ မဲ၊ နမၼတူနဲ႔ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္က ရြာသားေတြအတြက္က ယဥ္ပါးေနတဲ့ တိုုက္ပြဲသံေတြဟာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ ဘုရားေက်ာင္းေတြကို ထြက္ေျပးခိုလံႈဖို႔ အခ်က္ေပးတဲ့ အသံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အြန္လိုင္းပဋိပကၡကေနေတာ့ ထြက္ေျပးဖို႔မလြယ္ကူလွပါဘူး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ တိုုင္းရင္းသား အုပ္စုေတြ အၾကားမွာ ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္နည္းဗ်ဴဟာအတြက္ စစ္တလင္းျဖစ္လာေနတာကေတာ့ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ လူမႈမီဒီယာ ျဖစ္ပါတယ္။

This story was published/produced through a grant received for the Southeast Asian Press Alliance (seapa.org) 2018-2019 Journalism Fellowship Program, supported by a grant from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights(OHCHR). The views expressed do not reflect the official opinion of OHCHR.