ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုင္းေလ်ာက္ထားမႈ ထား၀ယ္ ပါတီ ကန္႔ကြက္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၃ ရက္။

ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ မွ ထားဝယ္ေဒသတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖ စခန္းေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ုိင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အေပၚ ထားဝယ္တိုင္းရင္း သားမ်ားပါတီက ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ကာ ကန္႔ကြက္ လိုက္သည္။

“အဲဒီမွာ ေရလုပ္သားေတြရွိမယ္၊ ကြ်န္းေတြကို မီခိုေနထိုင္ေနတဲ့သူေတြရွိမယ္၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ပုဂၢလိကပိုင္ကို ခ်ေပးလိုက္ရင္ အဲမွာေနထိုင္စားေသာက္ေနၾကရတဲ့လူေတြ ဘယ္မွာသြားေနၿပီး ဘာကို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကရေတာ့မွာလဲ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈေတြ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီကြ်န္းေတြက ကာကြယ္ေပးထားတယ္ေလ” ဟု ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ဥကၠဌ ဦးေအးမင္းက ေျပာသည္။

ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကမ္းေျခတစ္ခုႏွင့္ ကြ်န္း ၃ ကြ်န္းတို႔အနက္ ေက်ာက္တြင္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ ကမ္းေျခေနရာသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ နန္းေဟာင္းေနရာျဖစ္ၿပီး အျခားကြ်န္းမ်ားသည္လည္း ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ား အမွီျပဳ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရာေသာ ေဒသျဖစ္သည္ဟု ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

“တကယ္လို႔ ပုဂၢလိကရသြားမယ္ဆိုရင္ ပထမသူတို႔လုပ္မွာက သစ္ပင္ေတြခုတ္မယ္ေလ။ သစ္ပင္ခုတ္လိုက္တာ နဲ႔ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမယ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးရင္ သဘာဝေဘးကို ဘယ္လိုကာကြယ္ေတာ့ မွာလဲ ေဒသခံေရလုပ္သားေတြ မုန္တိုင္းလာရင္ အဲဒီကြ်န္းေတြေပၚမွာပဲ မီွခိုၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္တယ္” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီအေနျဖင့္ ေဒသခံတို႔ႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါကိစၥကို ဆက္လက္ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟုလည္း ဦးေအးမင္းက ေျပာသည္။

ေရွးေခတ္ ေက်ာက္စီလမ္းကဲ့သို႔ေသာ အေထာက္အထားမ်ားရွိေသးသည့္ ထို နန္းေတာ္႐ိုင္ဟု ေခၚဆိုၾကေသာ ေထာင့္ကြယ္နန္းၿမိဳ႕ ေဟာင္း ေနရာကိုု လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပါ မိမိတို႔ ထားဝယ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္ဟုလည္း ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေျပာထားသည္။

ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ား မွီခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာေနရာမ်ားတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလာမႈကို ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမပါပဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳရန္ ေဒသခံတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္အညီသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရကို တိုက္တြန္းထားသည္။