တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ)  ၆ – ၁ – ၂၀၁၉ ။

ရွမ္းျပည္နယ္မွာေတာ့ ေဒသခံေတြ အလုုပ္အကိုုင္ရရွိဖိုု႔အတြက္ မိုုးနဲၿမိဳ႕ကိုု သမိုုင္း၀င္ၿမိဳ႕နဲ႔ ခရီးသြားၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖိုု႔ စီမံကိန္းရွိ/မရွိ မုုိးနဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္က ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ၾကားမွာရွိတဲ့ အတၴရံတံတားနဲ႔ ဂ်ိဳင္းတံတားကို လာမယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ အသစ္ထပ္မံတည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔  ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ဟာ သီးျခားကၽြန္းၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး မဟာဓါတ္အားလိုင္းကေန လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီေပးဖို႕ အခက္ေတြ႕ေနတာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးဖို႕ လိုေနပါသလဲ။