ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၉ ရက္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဖ်ား ပူတာအိုခရိုုင္ ပန္နန္းဒင္ ၿမိဳ႔နယ္ခြဲရွိ ေဒသခံရြာသား ၂၀၀ ေက်ာ္က ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ကိုု ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အျမင့္ေပ ၅,၈၀၀ ေက်ာ္ရွိ ၀ိုုင္ဖီေတာင္ထိပ္တြင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

၀ိုင္ဖီ ေတာင္ထိပ္တြင္ ရွိေသာ ဥယ်ာဥ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးသို႔ ေလးမိုုင္ခန္႔ ေတာင္တက္ခရီးကိုု ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၁ ရက္က လမ္းေလ်ာက္တက္ၿပီး ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒသခံရြာသားမ်ားက ရိုးရာအစဥ္အလာ ေတာင္ဧရိယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုု ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ စတင္သတ္မွတ္ခ်ိန္မွစၿပီး ေဒသခံ ရြာသားမ်ားသည္ ရိုးရာအစဥ္အလာ ေတာင္ယာ စိုုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ေတာလိုုက္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေဆးဥေဆးျမစ္ရွာေဖြျခင္း၊ ႏွင့္ သစ္ခုတ္၀ါးခုတ္ျခင္းတို႔ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ၾကရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

NMG 1

ဆႏၵျပ ရြာသားမ်ားက “အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ အလိုမရွိ”၊ အေမရိကန္ အေျခစိုုက္ “သားရိုုင္း ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္း CWS အလိုမရွိ” ဟူေသာ ဆိုင္းဘုုတ္မ်ား ကိုုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

“ရဲေတြနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ ၀န္ထမ္းေတြက ေဒသခံ ခရီးသြားေတြကိုု စစ္ေဆးတယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ ေသနတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္းေျခာက္တာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဥယ်ာဥ္ဧရိယာ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ က၀ိုုင္၊ ဒဇြန္ဒန္၊ တာဆူထူ၊ ခါေယာင္၊ ႏွင့္ အင္ဂါ၀ါ ေက်းရြာ ငါးရြာကို လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္စရာ ေျမမရရွိသည့္ ေနာက္မြန္းသို႔ အတင္းေရႊ႔ေျပာင္းခဲ့ခဲ့ရသည္။

ေက်းရြာသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းကလည္း သဘာ၀ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးထံ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ စာေရးေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ကမၻာ ့ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈကိုုလည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ယေန႔ထိတိုုင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိဟုု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္သည္ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၃,၈၁၀ ရွိၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေျမာက္ဖ်ားစြန္းေဒသတြင္ တည္ရွိသည္။ ယင္းဥယ်ာဥ္ ဧရိယာတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုုး ေတာင္ထိပ္ဟု သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ထိပ္လည္း ပါ၀င္သည္။