ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံု

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ PC အတြင္းေရးမွဴး အၿငိမ္းစား ဒုဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႕ ညေန ၄ နာရီခန္႕က ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာတာဒိုမူး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ရပ္တန္႕ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

ယေန႕ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တြင္ အတြင္းေရးမွဴး အၿငိမ္းစား ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စိုး အပါအ၀င္ ႏိုုင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံရုုံး ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး၊ PC အႀကံေပး အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမႉး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးလွေမာင္ေ႐ႊ၊ ဦးေက်ာ္လင္းဦးတို႔ ပါဝင္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာတာဒိုမူး ဦးေဆာင္၍ ဗုိလ္မူးႀကီး တူးတူးေလး၊ ပဒိုေစာေတာနီး၊ ေနာ္ေမဦး ၊ ေစာေဘာဘိုး ၊ေစာအယ္ဒိုစိုး ၊ တို႕ တက္ေရာက္ေနသည္။