ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ အပိုင္း ( ၆ )

ငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ တိုုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ အၾကားမွာ ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္နည္းဗ်ဴဟာအတြက္ စစ္တလင္းျဖစ္လာေနတာကေတာ့ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ လူမႈမီဒီယာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥရပ္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရတာလဲ၊ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္သလဲဆိုတာကို ေဒသခံေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြ၊ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ေမးျမန္းထားၿပီး ဒီတစ္ပတ္ အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို Network Media Group ႏွင့္ Mizzima Media Group တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ တင္ဆက္ထားတာျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၈း၄၅ မွာ Mizzima TV ကေန ထုတ္လႊင့္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။