ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ အပိုင္း ( ၈ )

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ဖုုိ႔ က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးၿငိမ္းဖိုု႔ အားလံုုးက လိုုလားေနၾကတာပါ။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကေန ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ တုုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုုေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေနၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ တုုိက္ပြဲေတြကလည္း ရွိေနစဲပါ။ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီတစ္ပတ္အစီအစဥ္ကေန တင္ဆက္ ေပးထားပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို Network Media Group ႏွင့္ Mizzima Media Group တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ တင္ဆက္ထားတာျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၈း၄၅ မွာ Mizzima TV ကေန ထုတ္လႊင့္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။