ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA အဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ခိုင္သုခ ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္။ ၁၉ -၀၁-၂၀၁၉ ။

ဇန္နဝါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA အား ျပတ္ျပတ္ သားသား တိုုက္ခိုုက္ေခ်မႈန္းရန္ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အတိုုင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္မွ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ ၎ေျပာဆိုုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA ၏ သေဘာထားက ဘယ္လိုုရွိပါ သလဲ။ AA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ခိုုင္သုုခ ကိုု သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ထားပါသည္။