ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ က်င္းပ
 
သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇႏၷ၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။
 
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ အခမ္းအနားကို ယေန႕ ဇႏၷ၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၇ နာရီက KNU ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ျဖစ္သည့္ ဘားအံခရိုင္ ကလိုေယာ္ေလးတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
 
အခမ္းအနားသို႕ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္ ႏွင့္ EAOs တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ကရင္လူမ်ိဳးစု တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး မွ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ ခ်ိန္ကစၿပီး ယေန႕အခ်ိန္ထိ အႏွစ္ ၇၀၊ အႏွစ္ ၅၀၊ အႏွစ္ ၄၀ ႏွင့္ ၂၅ႏွစ္ ၾကာ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီး သက္ရွိထင္ရွားရွိေနဆဲရဲေဘာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
 
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU အဖြဲ႕သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ကို အစိုးရတပ္မွ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈကို ျပန္လည္ခုခံခဲ့သည့္ေန႕ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ က်င္းပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။