တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၃ – ၂ – ၂၀၁၉ ။

ကရင္ျပည္နယ္ထဲက အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕ မွာ ၿပိဳက်မယ့္အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ စာသင္ၾကားေနရတာေၾကာင့္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ေနရ တယ္လို႔ ေက်ာင္းဆရာ/မေတြက ေျပာပါတယ္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မွာျဖစ္ေပမဲ့ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC မွာ မပါ၀င္ႏိုင္ေသးဘဲ တစ္စို႕မွဳေတြရွိေနေသးတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ စရဖတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ကုိ လုပ္ႀကံခဲ့မႈနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး အာမခံနဲ႔ လႊတ္ေပးထားတဲ့လူငယ္ ၃ ေယာက္ကို ရဲက ျပန္လည္ဖမ္းဆီး လိုက္ပါတယ္။