တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၀ – ၂ – ၂၀၁၉ ။
 
ေျမလြတ္ေျမလတ္ေျမရိုုင္း ဥပေဒအရ ဟိုုတယ္နဲ႔ အပန္းေျဖစခန္းေဆာက္လုုပ္ရန္ အတြက္ ကုုမၺဏီတခ်ိဳ႕က ထားဝယ္ေဒသအတြင္းက ကမ္းေျခတခ်ိဳ႕နဲ႔ ကၽြန္း တခ်ိဳ႔ ကိုု လုုပ္ကိုုင္ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားတဲ့အေပၚ ေဒသခံေတြက စိုုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။
 
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလက NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားတဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အရံုုး KNU တပ္မဟာ-၅ နယ္ေျမအတြင္း KNU နဲ႔ အစိုုးရတပ္မေတာ္တိုု႔အၾကား ထိေတြ႕ တုုိက္ပြဲငယ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ တပ္မဟာ-၅ ေဒသအတြင္း ဘာေၾကာင့္ တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနရတာလဲ….။
 
ရွမ္းေျမာက္ေဒသအတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတခ်ိဳ႕ ရာသီဥတုုအေအးဒဏ္ ေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳေနရတယ္ဆိုုတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ တျခားစိတ္ဝင္စား စရာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးက႑ေတြကိုု တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါရွင္။