ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ PC အဖြဲ႕ ႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ အလြတ္သေဘာထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္ ။ ၁၀ – ၃ – ၂၀၁၉ ။