ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအား ကူကီးတိုုင္းရင္းသားမ်ား ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္။

စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႔နယ္အတြင္းက ကူကီးတိုုင္းရင္းသား ၄၀၀ ေက်ာ္က ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒအား မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

ကူကီးတိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုုးတမ္းေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မႈ အစဥ္အလာမ်ားကိုု ပေပ်ာက္ေစမည့္ ဥပေဒ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုုလို ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ပြဲကိုု ဦးေဆာင္သည့္ ကူကီးလူငယ္ကြန္ရက္မွ ဥကၠဌ ကိုုေဆးဂင္ က ေျပာသည္။

“ဒီဥပေဒက အတည္ျပဳၿပီး ၆ လအတြင္းမွာ ေလ်ွာက္ထားရမယ္ဆိုုတာပါတယ္၊ အခုုလိုု အကန္႔အသတ္ေတြပါ ေနတာကလည္း က်ေနာ္တုုိ႔အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဒီဥပေဒေၾကာင့္ က်ေနာ္တုုိ႔ရဲ႕ ဘိုုးဘြား ပိုုင္ေျမယာေတြ ဆံုုးရံႈးသြားႏုုိင္တယ္ေလ။ က်ေနာ္တုုိ႔က ဒီေတာရိုုင္းေတြ၊ ေတာင္ေပၚေတြမွာ လုုပ္ကိုုင္စား ေသာက္တာ ဒီဥပေဒေၾကာင့္ က်ေနာ္တုုိ႔က ဘာမွလုုပ္စားလိုု႔ရမွာမဟုုတ္ေတာ့ဘူူးေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ဒါေတြကိုု ကာကြယ္ဖိုု႔ ဆိုုတာမ်ိဳးျဖစ္လာတာေလေနာ္”

ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ တမူးခရိုုင္ အထက္ပိုုင္းမွ ေက်းရြာ ၁၁ ရြာက ေဒသခံ ၄၀၀ ေက်ာ္ က ပါဝင္ဆႏၵ ထုုတ္ ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္ ဟုု ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ပြဲကိုု ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုုင္းဥပေဒအား အလိုုမရွိ၊ ကူကီးတိုုင္းရင္းသားမ်ားေနထုုိင္သည့္ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုုင္းမရွိ၊ ကူကီးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဓေလ့ထံုုးတမ္းေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈ အစဥ္အလာ မ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္၊ ေျမသည္ လူတိုုင္းအတြက္ ျဖစ္ရမည္၊ အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ မဟုုတ္၊ လူမ်ိဳးတုုန္း လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေအာင္ နည္းဗ်ဴဟာက်က် လုုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္၍ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ေစတီေက်းရြာတြင္တစ္ေနရာ၊ ဖိုုင္လင္းေက်းရြာတြင္ တစ္ေနရာ၊ တုုန္းေက်ာ္ေက်းရြာတြင္ တစ္ေနရာ၊ ကၽြန္းပင္ သာေက်းရြာတြင္ တစ္ေနရာ၊ စုုစုုေပါင္း ေနရာေလးေနရာတြင္ စုုရပ္မ်ားျပဳလုုပ္ကာ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

စုုရပ္တစ္ေနရာတြင္ လူဦးေရ တစ္ရာေက်ာ္ ပါဝင္ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္ဟုု ကူကီးလူငယ္ကြန္ရက္က ေျပာသည္။

ဥပေဒအရ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔သည့္ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ျပန္လည္ေလ်ွာက္ထားရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ ေနာက္ဆံုုးရက္ျဖစ္သည္။

“ျပဌာန္းတဲ့ေန႔နဲ႔ မွတ္ပံုုတင္ဖိုု႔ ေလ်ွာက္ထားရမယ့္အေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္တာကလည္း သံုုးပတ္ေက်ာ္ ေလာက္ၾကာတယ္၊ အဲ့ခ်ိန္မွ ထုုတ္ျပန္တာေလ၊ က်ေနာ္တုုိ႔ အတြက္ ဘယ္လိုုမွ အဆင္မေျပဘူး ဒီဥပေဒက၊ ဒီဥပေဒကိုု လံုုးဝဖ်က္သိမ္းေစခ်င္တယ္” ဟုု ကိုုေဆးဂင္က ဆက္ေျပာသည္။

ပုုဒ္မ ၂၂ (ခ)အရ အဆုုိပါဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ၆ လအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ မွတ္ပံုုတင္ရန္ ျပဌာန္း ထားသည္။ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ လာ ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟုု ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ၂၀၁၈ခုုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းလိုုက္သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ ခြဲေရးဥပေဒေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ား ဆံုုးရံႈးေစႏုုိင္သည့္အျပင္ တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ နဂိုုက်င့္သံုုးေန သည့္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းေျမယာပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္ အစဥ္အလာမ်ားကိုု ပေပ်ာက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ သည္ဟုု ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ပြဲကိုု ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ကိုုေဆးဂင္ က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုုိ႔မွာ ဓေလ့ထံုုးတမ္းေျမယာပိုုင္ခိုုင္ခြင့္ အစဥ္အလာရွိတယ္၊ က်ေနာ္တုုိ႔က ရိုုးရာဓေလ့ထံုုးတမ္း ေျမ ယာေတြရွိတယ္၊ ပြဲလမ္းေတြလုုပ္တဲ့ေနရာေတြရွိတယ္၊ ရြာရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္က ေတာင္ကုုန္းေတြရွိတယ္၊ ေျမရိုုင္းေတြရွိတယ္၊ ရြာပိုုင္တဲ့ေျမေတြရွိတယ္၊ အိမ္ေဆာက္လိုု႔ သစ္ဝါးလိုုတာေတြရွိမယ္၊ အဲ့ဒီေနရာေတြမွာ သြားယူခြင့္ရွိတယ္၊ အဲ့လုုိမ်ိဳးေပါ့ ဓေလ့ထံုုးတမ္းအရ အားလံုုးပိုုင္တာမ်ိဳးေပါ့၊ ေက်းရြာပိုုင္ေျမတိုု႔၊ ဒါေတြကိုုလည္း ဒီဥပေဒအရဆုုိရင္ ေျမလြတ္ေျမရိုုင္းဆိုုတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္သြားတာေပါ့ေနာ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကိုု ကန္႔ကြက္ေနရ တာပါ၊ ဒီဥပေဒကိုု ဖ်က္သိမ္းေပးဖိုု႔ ေတာင္းဆိုုခ်င္တာေပါ့ေနာ္” ဟုု ဆက္ေျပာသည္။

ကူကီးတုုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိုု႔ေဒသတြင္း ဓေလ့ထံုုးတမ္းေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈ အစဥ္အလာအရသာ ေျမယာမ်ားကိုု စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ အလိုုမရွိဘူးဟုု ကူကီးတုုိင္းရင္းသားမ်ားက ေျပာသည္။

ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒပုုဒ္မ ၃၀(က) တြင္ တည္ဆဲဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေတာင္ယာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားသည့္ ေျမမ်ား၊ ေဒသခံတိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုုး တမ္း အစဥ္အလာအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ေျမမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာေရး၊ လူမႈ ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတိုု႔အတြက္ လက္ရွိအသံုုးျပဳေနသည့္ ေျမယာမ်ားအား ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုုင္းမ်ား အေနျဖင့္ မသတ္မွတ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။