ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို မတ္ ၁၇ ရက္ေနာက္ဆံုး ေျပာင္းေရႊ႔ေပးရန္ ကရင္နီ လူငယ္မ်ားေတာင္းဆို

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္။

ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္အတြင္း ထားရွိသည့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုုပ္အား မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔ ေနာက္ ဆံုုးထား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ကယားျပည္နယ္ အစိုုးရအား ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား အင္အားစုုက ေတာင္းဆိုုလိုုက္သည္။

ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တိုု႔၏ ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား မရရွိပါက ေဒသခံမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္ကိုု ေရႊ႔ေျပာင္းသြားမည္ဟုု ေျပာသည္။

“၁၇ ရက္ေန႔အထိ ဒီကိစၥကိုု အစိုုးရအေနနဲ႔ တစ္စံုုတစ္ရာေျဖရွင္းေပးဖိ႔ုု ေျပာထားတယ္။ သိုု႔ေသာ္ တကယ္လိုု႔ က်ေနာ္တုုိ႔ ေျပာထားတဲ့အတုုိင္းပဲ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ဘာတုုန္႔ျပန္မႈမွ မရွိလာဘူးဆိုုရင္ေတာ့ နဂိုုက်ေနာ္တုုိ႔ ေျပာထားတဲ့ ေၾကးရုုပ္ဖယ္ရွားေရးနဲ႔ ျဖဳတ္သိမ္း ေရးေပ့ါေနာ္၊ အဲ့ဒါေတြကိုု ဆက္လုုပ္ဖုုိ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖုုိ႔ရွိတယ္၊ ကရင္နီလူငယ္ အင္အားစုုအေနနဲ႔ေကာ၊ ကရင္နီျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ေရာေပါ့ေနာ္” ဟုု ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား အင္အားစုုက ခြန္းေသာမတ္က ေျပာ သည္။

ေၾကးရုုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္လ အေထြေထြသပိတ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ညွိႏိႈင္း သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေတြ႕ဆံုုခြင့္မရေသးေၾကာင္း ကရင္နီလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေၾကးရုုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုညွိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကရာ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ (ယေန႔)သည္ တစ္လတိတိျပည့္သည့္ ေန႔ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည္နယ္အစိုုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးခြင့္မရေသးေၾကာင္း ေၾကးရုုပ္ဖ်က္သိမ္းေရး ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

သက္ဆုုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေပးထားသည့္ကတိပ်က္ခဲ့ပါက ေဒသခံမ်ားက ၎တိုု႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ကႏၵာဝန္ပန္းၿခံအတြင္းက ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ရုုပ္ထုုကိုု ဖယ္ရွားသြားမည္ဟုု သတိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ မူလ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုုပ္ကိုု စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္အစိုုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈးႏွင့္ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္တိုု႔အေနျဖင့္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုုးထားၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေပး ရန္၊ တာဝန္ယူေျဖရွွင္းေပးဖိုု႔ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား အင္အားစုုက ထုုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုုတ္ျပန္က ေတာင္းဆုုိလုုိက္သည္။

ခြန္းေသာမတ္ က “အခုုခ်ိန္က အမ်ားျပည္သူပိုုင္တဲ့ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ မထားဖိုု႔ရယ္၊ ေနာက္ေစာေသးတယ္ဆုုိတာ နဂိုုကတည္းက ေျပာထားတယ္၊ က်ေနာ္တုုိ႔ ကရင္နီလူငယ္ေတြကေရာ၊ လူထုုေတြကေရာ၊ တကယ္လိုု႔ ေျပာင္းမယ္ဆုုိရင္ လုုပ္တဲ့ပုုဂၢိဳလ္ေပါ့၊ ဥပမာ NLD ပါတီကလုုပ္ခဲ့တယ္ဆုုိရင္ NLD ရံုုးမွာ ေျပာင္းဖုုိ႔၊ တကယ္လိုု႔ ပရဟိတေတြ လုုပ္ထားတယ္ဆိုုရင္ ပရဟိတရံုုးမွာျပန္ထားဖုုိ႔ သူ႔သက္ဆုုိင္ရာရံုုးမွာ ျပန္ထားဖုုိ႔ပဲ က်ေနာ္တုုိ႔ ေျပာေနတာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ကေတာ့ ဟိုုဒီအစုုိးရကိုု အမ်ားႀကီးမေဝဖန္ခ်င္ဘူးဗ်။ ေၾကးရုုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သာမန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေၾကးရုုပ္တစ္ရုုပ္ပါပဲ။ သိုု႔ေသာ္ ေၾကးရုုပ္ေနာက္မွာ သမိုုင္းေတြရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တုုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အမွတ္သေကၤတလကၡဏာေတြ ေပ်ာက္သြားေစမယ့္ အျဖစ္မ်ိဳး က်ေနာ္တိုု႔မလိုုခ်င္ဘူးဗ်” ဟုု ဆက္ေျပာသည္။

အလားတူ ကရင္နီလူငယ္မ်ား အင္အားစုုက မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ကလည္း ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတထံလိပ္မူၿပီး ျပည္ ေထာင္စုု အစိုုးရဆီသိုု႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တစ္ေစာင္ေပးပိုု႔ၿပီး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ဖ်က္သိမ္းေရး ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ ေရာ၊ ျပည္နယ္အစိုုးရေရာက တစ္စံုုတစ္ရာ တုုန္႔ျပန္တာမ်ိဳး မရွိေသးဘူးဟုု ေၾကးရုုပ္ဖ်က္သိမ္းေရးေတာင္းဆိုု ေနသည့္ ကရင္နီျပည္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေၾကးရုုပ္ဖ်က္သိမ္းေရး သပိတ္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကေယာတိုုင္းရင္းသူ မရိုုစီေက်ာ္က “အခုုျဖစ္ေနတာက ကရင္နီျပည္မွာ ျဖစ္ေနတာ ဟုုတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အကုုန္လံုုးနဲ႔ သက္ဆုုိင္တယ္၊ ဒါက အခုုသြားေနတဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥေတြေရာ၊ အမ်ိုုးသားတန္းတူေရးတိုု႔ တုုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးပိုုင္းဆုုိင္ရာေတြ၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီးသက္ဆုုိင္တယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ ျပည္နယ္အစိုုးရကိုု ထိန္းေက်ာင္းဖိုု႔ ျပည္ေထာင္စုုမွာ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုုတဲ့ဟာကိုု သံုုးသပ္ဖုုိ႔အေနနဲ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပိုု႔တယ္ေပါ့ေနာ္” ဟုု ေျပာသည္။

ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ “ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔ သက္ရွိ ကရင္နီ လူမ်ိဳးတိုု႔၏ သမုုိင္းအား စေတးခံမည္မဟုုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကရင္နီျပည္လူငယ္အင္အားစုု၏ မူလေတာင္းဆိုုခ်က္ျဖစ္ေသာ ေၾကးရုုပ္တုု ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးမူအတိုုင္း အခိုုင္အာဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယတိျပတ္ အသိေပးလိုုက္သည္” ဟုု ထုုတ္ျပန္ထားသည္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုုပ္ကိုု ယခုုကဲ့သိုု႔ အတင္းအဓမၼစုုိက္ထူေနျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့့္ျမတ္ေရးကိုု ထိခိုုက္ၿပိဳကြဲေစသည္သာမက ကရင္နီတုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သမိုုင္းမ်ား၊ ျဖစ္တည္မႈမ်ားကိုုပါ အေလးမထားပဲ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ကရင္နီလူငယ္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

“က်မတုုိ႔ ကရင္နီလူထုုေတြအေနနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ သမုုိင္းေဖ်ာက္ခံရတာေတြရွိတယ္။ အခုုက သမိုုင္းထဲ မွာ ဘယ္လိုုကတိကဝတ္ေတြရွိခဲ့တယ္ ဘယ္လိုုအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုုတာ မစဥ္းစားပဲနဲ႔ ရုုပ္ထုုလာထားျခင္းအားျဖင့္ ကရင္နီသမုုိင္းကိုု လံုုးဝေပ်ာက္သြားေစခ်င္တဲ့ဟာ ပံုုရိပ္ကိုုေဖ်ာက္ခ်င္တဲ့ဟာလိုု႔ က်မတုုိ႔အေနနဲ႔ေတာ့ အဲ့လိုုသံုုးသပ္တယ္ရွင့္” ဟုု မရိုုစီေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဗိုု္လ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုုပ္ကိုု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုုးရက လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ကႏၵာေဟဝန္ ပန္းၿခံထဲတြင္ စိုုက္ထူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္လံုုးကၽြတ္ ဆႏ̔ၵထုုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရင္း လံုုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ကာ ရဲမ်ားက ရာဘာက်ည္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆႏၵျပသူ အေယာက္ (၂၀) ေက်ာ္ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ကရင္နီျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေၾကးရုုပ္စိုုက္ထူးျခင္းအား ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ တိုု္က္ပြဲဝင္ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုုးရကလည္း ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ရုုပ္တုုထားရွိႏုုိင္ေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။