လိြဳင္ေကာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကိစၥ အေျဖမထြက္ေသး

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၀ ရက္။

ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္တြင္ ထားရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပတ္သားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရေသးပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္လက္ အေျဖရွာသြားရန္ ေဆြးေႏြးဘက္ အင္အားစုမ်ားက သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္လက္အေျဖရွာရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္အဆိုုျပဳခ်က္မ်ားအား လာမည့္ ဧၿပီလမကုုန္မီွ ထပ္မံေတြ႕ဆံုုညွိႏႈိင္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္ဟု ကရင္နီလူငယ္မ်ား အင္အားစုုက ေျပာသည္။

ကရင္နီလူငယ္မ်ား အင္အားစုု မွ ခြန္းေသာမတ္က “နံပါတ္တစ္အခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေၾကးရုပ္ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေရး လမ္းေၾကာင္းကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း က်ေနာ္တို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ အေျဖရွာသြားၾကမယ္ ဆိုုတဲ့ တစ္ခ်က္ရယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေၾကးရုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လာမယ့္ ဧၿပီလ လမကုန္ခင္မွာ က်ေနာ္တို႔ရယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ရယ္ KNPP ရယ္၊ ျပည္နယ္ အစိုးရရယ္၊ NRPC ရယ္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ၿပီးေတာ့ ဒီေၾကးရုပ္ကု အၿပီးအျပတ္ က်ေနာ္တို႔ ညွိႏႈိင္း အေျဖရွာသြားၾကမယ္ ဆိုတဲ့ က်ေနာ္ တို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ၂ ခ်က္ရပါတယ္ဗ်ာ” ဟုု ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းက ဗိုု္လ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ဖယ္ရွားေပးရန္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပသည္ကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ယင္းကိစၥကိုု ဆက္လက္ေျဖရွင္းရန္ ယေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကႏၵာဝန္ပန္းၿခံအတြင္းက ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုုပ္ထုုကိစၥ ကရင္နီလူငယ္မ်ားအင္အားစုု၊ ေၾကးရုုပ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီ၊ ကယားျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္ူေရးဗဟိုုဌာန (NRPC) ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုုး တက္ေရးပါတီ (KNPP) တိုု႔က ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ (ယေန႔) တြင္ ငါးပြင့္ဆိုုင္ ေတြ႕ဆံုု ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကရင္နီလူငယ္မ်ား အင္အားစုုအေနျဖင့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ကိုု ကယား ျပည္နယ္ျပင္ပသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ျပင္ပသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ရန္အဆင္မေျပပါက အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုုိင္သည့္ေနရာ (သိုု႔) ေၾကးရုုပ္ထားရွိေရး ႀကိဳးပမ္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ရံုုးမ်ားသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အဓိက ထား ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရ က လက္မခံေသးဟုု ကရင္နီလူငယ္မ်ား အင္အားစုု က ေျပာသည္။

“ျပည္နယ္အစိုးရကေတာ့ ဒါကို သူတို႔လက္မခံပါဘူး။ သူကေတာ့ ေၾကးရုပ္ကေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္ထားမယ္ ဆိုတဲ့ဟာကို အဓိက ဆက္ၿပီးေတာ့ ျငင္းတာေပါ့ေနာ လက္မခံပါဘူး။ NRPC နဲ႔ခါက်ေတာ့ ဒီကိစၥကို အေလွ်ာ့အ တင္းေတြလုပ္ဖို႔ကို ေဆြးေႏြးသြားတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ဆိုေတာ့သူတို႔ကေတာ့ အဓိက ျပႆနာႀကီးထြား မလာေစရန္ အတြက္ကို အဓိက ထိန္းေက်ာင္းၿပီးေတာ့ မွတ္ခ်က္ျပဳသြားပါတယ္။” ဟု ခြန္းေသာမတ္စ္က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕က ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ကိုု လက္ရွိအတိုုင္းထားရွိရန္၊ ေၾကးရုုပ္ေနရာတြင္ ပင္လံုု စာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ား၊ အခ်က္မ်ားအား ႏွစ္ဘက္ညွိႏိႈင္း၍ ကမၺည္းေက်ာက္စာ ထိုုးထားရွိရန္ႏွင့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ေၾကးရုုပ္ႏွင့္အတူ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ရုုပ္တုုအားထားရွိရန္ အဆုုိျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ဟုု ယေန႔ုလက္မွတ္ေရးထိုးေသာ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္တႀကိမ္ေတြ႔ဆံုုပြဲကို ဧၿပီလ မကုန္ခင္ ျပဳလုုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ခြန္းေသာမတ္စ္က ေျပာသည္။

“ဦးေဇာ္ေဌးတို႔က ေနျပည္ေတာ္ကို ယူသြားၿပီးေတာ့ အထက္ကို ျပန္တင္ျပ ၿပီးရင္ ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေနာက္ ဧၿပီလ မကုန္ခင္ လုပ္မယ့္ အစည္းအေ၀းမွာ ဒီကိစၥကို က်ေနာ္တုိ႔ အားလံုး ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ဗ်ာ။”

ယေန႔ေတြ႕ဆံုုမႈ၏ သေဘာတူညီခ်က္အတိုုင္း ကရင္နီလူငယ္မ်ားအင္အားစုုအေနျဖင့္ ဧၿပီလမကုုန္မွီအထိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုုပါသေဘာတူညီခ်က္အား အေကာင္အထည္မေဖာ္ပါက ကနဦးက ေတာင္းဆိုုထားသည့္အတိုုင္း ေၾကးရုုပ္ဖယ္ရွားေရး၊ ျဖဳတ္သိမ္းေရးကိုု ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုု ကရင္နီလူငယ္မ်ားအင္အားစုုက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဧၿပီလ မကုန္ခင္ထိလည္း ဒီအေျဖပဲ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္တို႔ ညွိႏႈိင္းေရး လမ္းေၾကာင္းေတြ သြားေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္းဆိုတဲ့အတိုင္း နဂိုမူလေတာင္းဆိုတဲ့ အတိုင္းပဲ က်ေနာ္တို႔ လုပ္စရာရွိတဲ့ အလုပ္ေတြကုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားအံုးမွာပါဗ်ာ။”

ေဆြးေႏြးပြဲသိုု႔ တက္ေရာက္လာသည့္ KNPP ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း မၿငိမ္းမခ်မ္းျဖစ္ေစ ႏုုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ထိခိုုက္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏုုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေရွာင္ရွားၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုု အစည္းေဝးသိုု႔ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားက ေျပာသည္။

KNPP ေျပာခြင့့္ရ နဲနယ္ပလိုုးက “KNPP ကေတာ့ ဒီလိုေၾကးရုပ္ကိစၥေတြက ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားေတြက လက္မခံဘူးေပါ့ေနာ ကန္႔ကြက္တာေတြ ရွိလာေတာ့ ၿပီးေတာ့ ဒီလိုဟာေတြကလည္း ကရင္နီျပည္ရဲ႕သမိုင္းကို ဥပကၡာျပဳထားသလိုလည္းျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈရာလည္း က်တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီလိုအေနအထားမ်ိဳးမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္နယ္အတြက္လည္း မေကာင္းဘူး တိုင္းျပည္အတြက္လည္း မေကာင္းဘူ အခုလိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ကာလ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ အၾကား ယံုၾကည္မႈေတြ တည္ ေဆာက္ရတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္နယ္ အစိုးရအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီလုပ္ရပ္မ်ိဳးေတြေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး ေပါ့ ေနာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသံကို နားေထာင္သင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ လူငယ္အင္အားစုေတြနဲ႔ အျပဳ သေဘာေဆာင္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြကို ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ေပါ့ေနာ ေျဖရွင္းေပး ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္” ဟုု ေျပာသည္။

ဗိုု္လ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုုပ္ကိုု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုုးရက လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ကႏၵာေဟဝန္ ပန္းၿခံထဲတြင္ စိုုက္ထူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္လံုုး ကၽြတ္ ဆႏ̔ၵထုုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကရာ လံုုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ကာ ရဲမ်ားက ရာဘာက်ည္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆႏၵျပသူ အေယာက္ (၂၀) ေက်ာ္ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

အဆိုုပါ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုုပ္စိုုက္ထူးျခင္းအား ကရင္နီျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ေန သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။