မြန္ျပည္သစ္ပါတီ JMC-S တြင္ ပါ၀င္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ  မေျပလည္ေသး

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္။

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈ ေျပလည္မႈမရရွိေသးဘူးဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ က ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို အစိုးရက မြန္ျပည္နယ္ JMC-S တြင္သာ ပါဝင္ခြင့္ေပးသည့္အေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကလည္း လက္မခံေၾကာင္း ျပည္နယ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ႏွင့္ ကရင္အျပင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေနရာရမွသာ ပါဝင္မည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒု-ဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာ က ေျပာသည္။

“ကရင္က်ေတာ့ ကရင္၊ မြန္၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူး ၄ ေနရာ ပါဝင္ခြင့္ရတယ္၊ မြန္ျပည္သစ္က်ေတာ့ မြန္ျပည္နယ္ တစ္ ေနရာပဲေပးတယ္၊ ကရင္မွာလည္း မြန္ျပည္သစ္တပ္ဖြဲ႔ေတြ လႈပ္ရွားေနတာအမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ တနသၤာရီဘက္မွာ လည္း လႈပ္ရွားေနတာအမ်ားႀကီးရွိေနတာကို မေပးေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း တစ္ေနရာမွ မယူဘူး၊ ဒါက မျဖစ္သင့္ ဘူးေပါ့ေလ။” ဟု ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။ “JMC ဆိုတာကလည္း အဓိက တပ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ပဲ ဘာမွလည္း အခက္ အခဲ ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ က်ေနာ္တို႔ ပါဝင္ခြင့္မရဘူးဆိုရင္ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဒီေလာက္ ေလးေတာင္ ပါဝင္ခြင့္မရဘူးဆိုရင္ ဒါမမွ်တဘူး၊ မတရားဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က တစ္ေနရာမွ မယူဘူး မပါဝင္ဘူး”

မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ တနသၤာရီ (JMC-S) ၃ ေနရာစလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရး တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာ သည္ထိ ေျပလည္မႈမရွိေသးေၾကာင္း လက္ရွိတြင္ JMC-U တြင္သာ ပါဝင္ေသးေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာက ဆက္ေျပာ သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖ ရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားသည့္ တပ္တည္ေနရာအခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္လႊဲေပးရန္ႏွင့္  မြန္၊ ကရင္၊ တနသၤာရီတို႔ရွိ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္ ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုလာခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ေျပလည္မႈမရွိေသးဘူးဟုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔တုန္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ခြဲမထြက္ေရးကိစၥ၊ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တစ္ဆို႔မႈမ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ဆက္လက္က်င္းပရန္ရွိေသာ စတုတၴအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) ကို သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္အတိုင္း မက်င္းပႏိုင္ေသးျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပါတီဝင္မ်ား၊ မြန္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာေနသည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ က ေျပာသည္။