တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ ၂၉ – ၀၃ – ၂၀၁၉ )

ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း ၂ ခုမွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ေဆး၀ါး လုံေလာက္ မႈမရိွတာနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းတာေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြ ေသဆုံးမႈေတြရိွေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈေတြကုိ ရပ္ေပးဖုိ႔ ေဒသခံေတြက ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းေတြမရွိဘူးလို႔ ထုတ္ေဖာ္တဲ့အေနနဲ႔ ကယားျပည္ နယ္က ေတာင္သူေတြဟာ သူတို႔ေဒသရဲ႕ ေျမအသံုးခ်မႈျပေျမပံုနဲ႔ သစ္ေတာထိန္း သိမ္းေရး စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ဆိုင္းဘုတ္တင္ခဲ့ၾကပါတယ္။