ေသာက္သံုးေရ၊ လမ္းပန္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေျမယာကိစၥမ်ား မြန္လူထုတင္ျပ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အတိုုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မြန္ေဒသခံျပည္သူလူထုက ေသာက္သံုးေရလံုေလာက္စြာရရွိေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေျမယာျပႆနာ အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုု အဓိကတင္ျပၾကသည္။

ျပည္သူလူထုမွ တိုက္႐ုိက္တင္ျပလာသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူတို႔မွ တိုက္႐ုိက္ေျဖၾကား ေျဖရွင္းေပးခဲ့ၿပီး အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ တိုက္႐ုိက္တင္ျပခြင့္ မရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စာျဖင့္တိုက္ၾကား ခဲ့ၾကရသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ ေက်ျပြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဟု ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔(ယေန႔)တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျပဳလုုပ္သည့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“က်မတို႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ခ်င္လို႔ရွိရင္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအစိုးရေတြက သူတို႔ရဲ႕ တာဝန္ကို သူတို႔ ေက်ေအာင္လုပ္ရမယ္” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။

ျပည္သူျပည္သားမ်ားကလည္း ဗဟိုအစိုးရကိုပဲ အားမကိုးရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္ပါက ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဆက္ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္သူလူထု ၁၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မြန္ျပည္နယ္သို႔ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ တြင္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ၊ က်ဳိက္သံလႅဘုရားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သထံုရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူထုုေတြ႕ ဆံုပြဲ ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။