ABSDF ေျမာက္ပိုုင္း ေခါင္းေဆာင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မႈ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား ေ၀ဖန္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္။

တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအား မတ ရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစြဲၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုုက္ျခင္းသည္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ သ ေဘာတူညီမႈမ်ားကိုု အစိုုးရအေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္လိုုက္သည့္အျပင္ စာခ်ဳပ္အေပၚ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရွိျခင္း ကိုု ျပသရာေရာက္သည္ဟုု အပစ္ရပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား က ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔က NCA  လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္ တစ္တပ္ဦး ABSDF – NB ေျမာက္ပိုုင္းမွ ဒုု-ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဆြဦး၊ ဗိုုလ္ေမာင္ဦးတိုု႔အား မိုုးညင္းခရိုုင္ တရား ရံုုးမွ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုုက္သည့္ အ ေပၚ အပစ္ရပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခုုလိုု ေျပာဆိုု လိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“၁၇/၁ ပုုဒ္မနဲ႔ က်ေနာ္တုုိ႔ ရဲေဘာ္ႏွစ္ဦးကိုု ပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ဟာ မတရားတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ တယ္လိုု႔ ယူဆတယ္။ ေနာက္တစ္ခုုကေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအေပၚမွာ တကယ္ကိုု တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ ခံမႈ မရွိဘူး ဆိုုတာကိုု ျပေနတာပါဗ်။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ NCA တစ္ခုုလံုုးကိုုေတာ့ ေျပာလိုု႔မျဖစ္ဘူး။ ဒါ က ဒီထဲမွာပါတဲ့ သေဘာတူခ်က္ အေပၚမွာေတာ့ လိုုက္နာခ်က္မရွိဘူးလိုု႔ က်ေနာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ သေဘာတူညီ ခ်က္ အေပၚမွာ ဆံုုးရံႈးတယ္လိုု႔ ေျပာ လုုိ႔ရပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ ABSDF ဥကၠဌ ဦးသံခဲ က ေျပာသည္။

ထိုု႔အျပင္ NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုစဥ္က အစုုိးရနဲ႔ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား သေဘာ တူညီ ထားသည့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ တည္ေနရာ သတ္မွတ္ခ်က္ထားရွိျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုု အစိုုးရ အေနျဖင့္ သေဘာတူညီထားသည့္အတိုုင္း တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရွိသည့္အတြက္ ယခုုကဲ့သိုု႔ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု ABSDF ဥကၠဌ က ေျပာသည္။

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ အဖြ႔ဲျဖစ္သည့္ ပအိုု႔၀္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO က လည္း အစိုုးရမွ ABSDF ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုုက္သည့္အေပၚ ယခုုကဲ့သိုု႔ ေျပာသည္။

 “ပုုဒ္မ ၁၇/၁-၂ ကိုု မခ်ိဳးေဖာက္ဘူးလိုု႔ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိရင္ ABSDF က လက္မွတ္ေရးထိုုး စဥ္က တည္းက သူတိုု႔ အဖြဲ႕ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အေျခအေန ဒါေတြကိုု အစိုုးရက သိရွိလက္ခံၿပီးကာမွ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကိုု လက္မွတ္ေရးထိုုးတယ္၊ ၿပီးေတာ့ NCA ထိုုးတာျဖစ္ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ABSDF က ဒီတုုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ အေျခစိုုက္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ တယ္ ဆုုိတဲ့ဟာ နဂိုုက တည္းကိုု တဖက္က ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ တပ္မေတာ္ဘက္က သိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့လိုုသိရွိၿပီးမွ စာခ်ဳပ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းခ်ဳပ္ဆိုုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔က စြဲဆိုုထားတဲ့ ပုုဒ္မက ၁၇/၁ ဆိုုတာက ေတာ့ ဒီအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈမရွိဘူးလိုု႔ပဲ ယူဆပါတယ္”ဟုု ပအိုု႔၀္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO ဒုု-ဥကၠဌ ခြန္ျမင့္ထြန္း က ေျပာသည္။

ABSDF – NB ေျမာက္ပိုုင္းမွ ဒုု-ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဆြဦး၊ ဗိုုလ္ေမာင္ဦးတိုု႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ေန႔ညက မိုုးညွင္းၿမိဳ႕ တြင္ ABSDF-NB ေျမာက္ပိုုင္း၏ စစ္ေဒသေကာ္မတီ ဗဟိုု ေကာ္မတီ ဝင္ျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္ ႏိုုင္ထြန္းထြန္း (ခ) ဦးေပါက္ေကြး ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ ABSDF ၏ စည္းစနစ္ထံုုးစံ ႏွင့္အညီ ျပန္တမ္း ဖတ္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သြားေရာက္သၿဂိဳလ္ရာ မိုုးညွင္းၿမိဳ႕တြင္ အဖမ္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး KNU ဗဟိုအလုုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ေစာသမိန္ထြန္းက “ဒါမျဖစ္သင့္ဘူး ေပါ့၊ အဲ့ဒါက NCA အရေတာ့ မရဘူးေပါ့ေလ မူအားျဖင့္ေတာ့။ ဒါေပမယ့္ သူေနတဲ့ေနရာက KIA ဧရိယာထဲမွာ ေလေနာ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဒါက ေယ်ဘုုယ် အားျဖင့္ေတာ့ ဒါက မျဖစ္သင့္ဘူး”ဟုု ေျပာသည္။

ထိုုသိုု႔ သြားေရာက္ရာတြင္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ လံုုျခံဳေရးဘက္ဆိုုင္ရာ အဆင့္ဆင့္သိုု႔ တင္ျပခဲ့ သည့္ သာမက တရား၀င္ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားကိုုပါ ယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA/KIO ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္နိမိတ္ထဲတြင္ ေနထိုုင္သည့္အတြက္ ၁၇/၁ ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသည္ဟုု ဆိုုသည္။

ဖမ္းဆီးခံရစဥ္က ABSDF-NB ေျမာက္ပိုုင္း ဒုုဥကၠဌ ဦးေဆာင္ေဆြးဦး၊ ဗိုုလ္ေမာင္ဦးႏွင့္ ဦးကိန္းျမင့္တိုု႔ ၃ ဦး ျဖစ္ ၿပီး ဦးကိန္းျမင့္မွာ ျပစ္မႈထင္ရွားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တရားေသလႊတ္ေျမာက္ခဲ့သည္ ဟုု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ကလည္း ABSDF ဗဟိုုေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္သည့္ ဦးမင္းေဌးကိုု ဗန္း ေမာ္-လြယ္က်ယ္လမ္းမွ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုုင္း ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လိုုင္ဇာၿမိဳ႕ သိုု႔ ျပန္လာစဥ္ စိန္လံုု စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးကာ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့သည္။

သိုု႔ေသာ္ ရံုုးတင္စစ္ေဆးၿပီး ၈ လေက်ာ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေပးခဲ့သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဥပေဒပုုဒ္မမ်ားတပ္ကာ ဖမ္းဆီးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ လက္ရွိ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ထိခိုုက္ႏိုုင္သည္ဟုု PNLO က ေျပာသည္။

“အဓိကကေတာ့ လက္မွတ္မေရးထိုုးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြကလည္း က်ေနာ္တုုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၿပီးေတာ့ NCA မွာ ပါဝင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ အေျခအေနကိုု ၾကည့္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘယ္လိုုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥမဟုုတ္ေတာ့ လက္မွတ္မေရးထိုုးရေသးတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအေပၚမွာ သတိႀကီးစြာထားဖိုု႔ဆုုိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားမွာေပါ့ေလ”ဟုု PNLO ဒုု-ဥကၠဌ ခြန္ျမင့္ထြန္း က ေျပာသည္။