“ဝ” ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု နှစ် ၃၀ ပြည့်အခမ်းအနားမှ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ