ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔နဲ႔ NRPC ေတြ႔ဆံု

သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္။

ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရး မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔နဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန NRPC တုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိ႕တြင္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ ယေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

ယေန႕ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Bilateral အပစ္ရပ္ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။

ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔ျခင္းစီ ေဆြးေႏြးသြားမည္မဟုတ္ပဲ အဖြဲ႔လိုက္စုစည္းမႈအေနအထားျဖင့္သာ Bilateral အပစ္ရပ္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရး မဟာမိတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေျမာက္ပုိင္း စစ္ေရးမာဟာမိတ္အဖြဲ႔ က KIO/KIA မွ ဦးလနန္ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ PSLF/ TNLA မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားULA/AA က ေဒါက္တာ ညိဳထြန္းေအာင္ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ MNTJP/MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ တက္ေရာက္လာၾကၿပီး  NRPC မွ ဒု-ဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္ ႏွင့္အတူ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ ဦးေဇာ္ေဌးတို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

ေျမာက္ပုိင္းစစ္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔၀င္ ULA/AA၊ KIO/KIA၊ PSLF/TNLA၊ MNTJP/MNDAA တို႔ပါ၀င္သည္။