ေနာက္တႀကိမ္ေတြ႔ဆံုုပြဲတြင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ႏိုုင္ရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း ေျမာက္ပိုုင္း မဟာမိတ္ဘက္မွေျပာ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ၊္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္။

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန NRPC ႏွင့္ ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္မ်ား ေနာက္တ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုု္င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု တအာန္း(ပေလာင္ျပည္နယ္)လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (PSLF/ TNLA) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ဒီေဆြးေေႏြးပြဲက ေနာက္တစ္ခါ ေတြ႔မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ (Bilateral) အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကို က်ေနာ္တို႔ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားၾကမယ္။”

ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ (ယေန႔)တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ ရွိ မူဆယ္-နမ့္ခမ္း ကုန္သြယ္ေရးအသင္း ခန္းမေဆာင္တြင္ NRPC ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေရး မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေမးျမန္းရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရး မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔မွ ၎တို႔ ျပင္ဆင္လာသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းအား NRPC ထံသို႔ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ဒီဘိုင္လယ္ထရယ္ကိစၥကို က်ေနာ္တု႔ိ NRPC က လက္ခံတယ္ ေဆြးေႏြးဖို႔လက္ခံတယ္ ဘိုင္လယ္ထရယ္ကို က်ေနာ္တို႔ ၀ိုင္းရေအာင္လုပ္ၾကမယ္။ အဲဒါကေနတစ္ဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပိုၿပီးေတာ့လမ္းပြင့္သြားမယ္။ NCA ကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လုိပံုစံအေနအထားနဲ႔လိုက္ပါမယ္ဆိုတာ ပိုၿပီးမွ ရွင္းလင္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားမ်ားကို ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီးပါက ေမလအတြင္း ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ကာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု ေျပာသည္။

“NRPC နဲ႔ ဒီေလးဖြဲ႔ၾကားမွာ က်ေနာ္တုိ႔ အျမန္ဆံုးေတြ႔ဆုံဖို႔ မူအားျဖင့္ သေဘာတူတယ္။ ေမလထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ အျမန္ဆံုးေတြ႔ဆံုဖို႔ လုပ္မယ္။ ေတြ႔တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ၂ ဦး ၂ ဖက္ေပါ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြေဆြးေႏြးဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု NRPC မွ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာသည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ရလာဒ္ထြက္ ေပၚခဲ့သည္ဟု ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရးမဟာမိတ္တို႔ ယေန႔ေတြ႔ဆံုမႈရလာဒ္သည္ ယခင္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ပဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆက္လက္ေတြ႕ ဆံုႏိုင္ရန္ တိက်သည့္ အေျဖတစ္ခုကို ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အတိိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေက်နပ္မႈကို ရရွိခဲ့သည္ဟု PSLF/TNLA က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးတင္းမာေနသည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ULA/AA ကလည္း ယေန႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုုးတက္မႈ အနည္းငယ္ရသည္ဟု ေျပာသည္။

“ဘိုင္လယ္ထရယ္ကိုဆက္ညွိမယ္ဆိုရင္ တိုးတက္တဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ရလာဒ္ရတယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီေန႔ရခိုင္ဖက္မွာ ရခိုင္တပ္ေတာ္နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဆုိေတာ့ တစ္ဖက္မွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတယ္၊ တစ္ဖက္မွာ ေဆြးေႏြးမႈျပဳတယ္ ရလာဒ္ေကာင္းတယ္ နည္းနည္းတိုးတက္မႈေတြ ရွိလာတယ္ ဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္ခုေပၚမွာေတာ့ တစ္ဖက္မွာေတာ့ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတယ္ စားပြဲ၀ုိင္းမွာေတာ့ နည္းနည္းတိုးတက္မႈေတြ ရွိလာတယ္လို႔ေတာ့ အဲဒီအေျခအေနေတာ့ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဟန္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က NRPC ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔တို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္က ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (Bilateral) ခ်ဳပ္ဆိုလိုေၾကာင္း အစိုးရအား အဆိုျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပါက တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ မဟုတ္ပဲ ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရးမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔စလံုး တစ္ေနရာတည္း တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ခ်ဳပ္ဆိုသြားမည္ဟု ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရးမဟာမိတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျဖၾကားထားသည္။

ယေန႔ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေျမာက္ပုိင္း စစ္ေရးမာဟာမိတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ KIO/KIA မွ ဦးထိန္နန္ (ဦးလနန္) ဦး ေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ PSLF/ TNLA မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ULA/AA က ေဒါက္တာ ညိဳထြန္းေအာင္ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ MNTJP/MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး NRPC မွ ဒု-ဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္ ႏွင့္အတူ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဌးတို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေျမာက္ပုိင္းစစ္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔တြင္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ULA/ AA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္ မွ်တမႈ အမ်ိဳးသားပါတီ/ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNTJP/MN DAA ကိုးကန္႔) ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PSLF /TNLA) ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ / ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIO/KIA တို႔ပါ၀င္သည္။