ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ ေရႊ႔ေျပာင္းေရး ညိႈႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေရးအတြက္ ညိႈႏိႈင္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုု ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေမလအတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႔ႏိုုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ကယားျပည္နယ္အစိုုးရႏွင့္ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား အင္အားစုုတိုု႔ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ေမလ ၇ ရက္ေန႔ လိြဳင္ေကာ္တြင္က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယခုကဲ့သိုု႔ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားအင္အားစုုမွ ခြန္းေသာမတ္က ေျပာသည္။

“နံပါတ္တစ္ကေတာ့ ေၾကးရုုပ္ေရႊ႕ ေျပာင္းေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ရေအာင္ ဖြဲ႕လိုုက္ႏိုုင္တယ္။ အဲ့ေကာ္မတီကေတာ့ လာမယ့္ ၁၄ ရက္ေန႔ အစည္း အေဝးေတြမွာ အခ်ိတ္အဆက္လုုပ္ေပးဖုုိ႔ေပါ့ေနာ္၊ ဒီတစ္လအတြင္းမွာ အဲ့ေကာ္မတီက လႈပ္ရွားေပးရမယ္”

အဆုုိပါ ညွိႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္။

၎ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ၾကားတြင္ က်င္းပမည့္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးမႈမ်ားကိုု အဓိကလုုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္ဟုု ခြန္းေသာမတ္က ေျပာသည္။

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ရွိ ကိႏၷရာဟိုုတယ္တြင္ ေမလ (၇) ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အဆိုုပါေတြ႕ ဆံုုမႈ အေစာပိုုင္းတြင္ ႏွစ္ဘက္ၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းေရးအား ေရွးရႈ၍ အစည္းအေဝးအား ေကာင္းမြန္စြာ အဆံုုးသတ္ခဲ့သည္ဟုု ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား အင္အားစုုက ေျပာသည္။

“ေဆြးေႏြးေနစဥ္မွာေတာ့ တင္းမာမႈေတြရွိခဲ့တယ္။ ပ်က္မယ့္အဆင့္ထိေတာင္ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာပဲ ၿပီးဆံုုးႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုုကေတာ့ ျပည္နယ္အစိုုးရနဲ႔ က်ေနာ္တုုိ႔ၾကားမွာ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးမႈက တုုိးတက္လာတယ္ဗ်။ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တိုု႔ဘက္ကလည္း ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုုင္ေအာင္ ေရႊ႔ေျပာင္းေရးကိုုလည္း စဥ္းစားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေရႊ႕ရမယ္ဆိုုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကိုုလည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားဖိုု႔ က်ေနာ္တုုိ႔ကိုု အခ်ိန္ေတာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီတစ္လအတြင္းမွာ။ ဆိုုေတာ့ ၁၄ ရက္ေန႔တစ္ရက္နဲ႔ ၃၀ ရက္ေန႔တစ္ရက္က ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကိုု အၿပီးျပတ္ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကိုု လုုပ္ၾကမယ္ဆိုုတဲ့ အၾကမ္းဖ်င္းသေဘာတူညီခ်က္ က်ေနာ္တုုိ႔ ရခဲ့တယ္ဗ်” ဟုု ခြန္းေသာမတ္ က ဆက္ေျပာသည္။

ေမလ ၇ ရက္ေန႔ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ကရင္နီျပည္ လူငယ္အင္အားစုတို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ သေဘာထားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း မရေပ။

ဗိုု္လ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကိစၥတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး၊ ေတြ႕ဆံုု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဖရူဆိုုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က ယေန႔ေတြ႔ဆံုုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုုကဲ့သိုု႔ ေျပာသည္။

“ဒီရက္က ေရႊ႕ဖုုိ႔ ေျပာင္းဖိုု႔ကိုု အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆုုိၿပီး သေဘာတူညီခ်က္က်လာတာေပါ့ ေလ။ ဒီရက္ေဆြးေႏြးသြားမႈမွာေတာ့ လူငယ္ေတြက သေဘာထားႀကီးတဲ့ဟာမ်ိဳးကိုုသြားေတြ႔ရတယ္၊ အစိုုးရဘက္က ပိုုတင္းတဲ့သေဘာမ်ိဳးကိုုေတြ႕တယ္။ ဆိုုေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အစိုုးရလုုပ္ေနတဲ့လူေတြက သေဘာထားတင္းမာၿပီးေတာ့ အုုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုု (သိုု႔မဟုုတ္) လူငယ္ေတြက သေဘာထား ႀကီးႀကီးနဲ႔ ျပန္လည္အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြလုုပ္တယ္ဆိုုေတာ့ က်ေနာ္အ့ံၾသမိတာေပါ့” ဟုု ေျပာသည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ “က်ေနာ္အျမင္ကေတာ့ တကယ္ေရႊ႕ေပးႏုုိင္ရင္ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ တကယ္လိုု႔မေရႊ႕ေပးႏုုိင္ဘူးဆိုုရင္ လူငယ္ဘက္ကလည္း ဆက္ကန္႔ကြက္မယ္ဆုုိတဲ့ သေဘာရွိတာေပါ့။” ဟုု ဦးသဲရယ္ က ဆက္ေျပာသည္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ ေျပာင္းေရႊ႔ေပးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိကယားျပည္နယ္အစိုုးရ၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ထိခိုုက္ေစႏုုိင္သည္ဟု ဦးသဲရယ္က သံုုးသပ္ေျပာဆိုုသည္။

“က်ေနာ္ကေတာ့ေလ လက္ရွိအစိုုးရလုုပ္သြားတဲ့ကိစၥကိုု ဘဝင္မက်ဘူးေပါ့။ ဘာလိုု႔လဲဆုုိလိုု႔ရွိရင္ အခုုေျပာေနတဲ့ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးေတြ၊ ဖက္ဒရယ္ကိစၥေတြ၊ ေနာက္ၿပီး လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ အတြက္ မေကာင္းဘူး။ အဲ့ဒီမွာ အစိုုးရေတြက သူတိုု႔မွာ အာဏာရွိတယ္ဆိုုတဲ့ပံုုစံမ်ိဳးနဲ႔ လူငယ္ေတြ ေအာက္ေျခ လူထုုေတြရဲ႕ အသံကိုု နားမေထာင္ပဲနဲ႔ လုုပ္သြားတဲ့ ပံုုစံမ်ိဳးကေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္တယ္လိုု႔ ျမင္တယ္။”

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးေရးကိစၥအတြက္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားအင္အားစုု၊ ေၾကးရုုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၊ ကယားျပည္နယ္ အစိုုးရအဖြဲ႕ ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုုဌာန (NRPC) ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တိုု႔ ငါးပြင့္ဆိုုင္ေတြ႔ဆံုုခဲ့ၾကၿပီး ဧၿပီလမကုုန္ခင္တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးသြားရန္ သေဘာတူညီခ့ဲေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုုႏုုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ျပည္နယ္အစိုုးရအေနျဖင့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္လာျခင္းအျပင္ ေဆြးေႏြးဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေလးစားလိုုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုုအပ္သည္ဟုု ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား အင္အားစုုက ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုုိ႔ လူငယ္ေတြ နံပါတ္တစ္ေျပာခ်င္တာက လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္းေတြကိုု ဖြင့္ထားတယ္။ ဒီေန႔ေတြ႕ဆံုုမႈက နည္းနည္းေလး တိုုးတက္လာတာပဲရွိတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈလိုု႔ေတာ့ ေျပာလိုု႔မရေသးပါဘူး။ နံပါတ္ႏွစ္တစ္ခ်က္ေျပာခ်င္တာက အစည္းအေဝးဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုု သေဘာတူ ားတဲ့အတိုုင္း ေလးစားလိုုက္နာဖိုု႔ အေရးႀကီးတယ္။ ႏွစ္ဖက္လံုုးက ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုု ေလးစားလိုုက္နာၾကဖုုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္ဗ်” ဟုု ခြန္းေသာမတ္က ဆက္ေျပာသည္။

အစိုုးရအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္ေဖာင္းရိႈးႏွင့္အတူ ကိုုယ္စားလွယ္ေလးဦး၊ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားအင္အားစုုမွ ကိုုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးတိုု႔ေတြ႕ဆံုုခဲ့ၾကၿပီး NRPC မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ KNPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ နံနက္ပိုုင္းကတည္းက ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္ဟုု သိရသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ရွိ ကႏၵာဝန္ပန္းၿခံအတြင္း ထားရွိသည့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုုပ္ စိုုက္ထူျခင္းႏွင့္ အဆိုုပါေၾကးရုုပ္အား ဖယ္ရွားေပးရန္ ကရင္နီျပည္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ေနသည္မွ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ကလည္း ျပည္နယ္လံုုးကၽြတ္ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုုိပါ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္မႈေတြ လံုုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ကာ ရဲမ်ားမွ ရာဘာက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္သူ အေယာက္ (၂၀) ေက်ာ္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။