တိုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ (ျမန္မာဘာသာ) ၂-၅-၂၀၁၉

ကယားျပည္နယ္မွာေတာ့ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ ေျမေနရာမွာ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရဖို႔အတြက္ ေဒါဆိုေရွ႕ေတာင္သူေတြ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခ့ဲၾကပါတယ္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေဒသေတြမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ (WLB) အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ခံေနရတယ္လို႕ WLB က ေျပာဆိုပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ခြင့္ရမယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အတြက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္တဲ့အခါ အခက္အခဲျဖစ္ေနရတယ္လုိ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေျပာပါတယ္။