ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားအင္အားစု အစည္းအေ၀းပ်က္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ မေပးႏုုိင္ဟုု ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာဆိုုလိုုက္သည့္အတြက္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား အင္အားစု (UKSY) အဖြဲ႔မွ အစည္းအေ၀းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည့္အတြက္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အၾကား ဆက္ဆံေရး တင္းမာသြားခဲ့သည္။

ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ (ယေန႔) တြင္ျပဳလုုပ္သည့္ ကယားျပည္နယ္အစိုုးရ၊ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားအင္အားစုု (UKSY) တိုု႔၏ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေရး ညွိႏိႈင္းေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေဝး ပ်က္သြားသည္ဟုု UKSY တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

“ဒီေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေၾကးရုုပ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားလံုုးပါဝင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကဖိုု႔ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူခဲ့ၾကတာကိုုး။ အဲ့ဒါကိုု ဒီေန႔အဖြင့္မွာပဲ ေၾကးရုုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လံုုးဝမေရႊ႕ေပးႏုုိင္ဘူး နံပါတ္ တစ္အခ်က္။ ေနာက္နံပါတ္ႏွစ္အခ်က္ သူတိုု႔ျပည္နယ္အစိုုးရအေနနဲ႔ ဒီေၾကးရုုပ္ကိုု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားမယ္လိုု႔ ေျပာလိုုက္တဲ့အတြက္ ဒါက ေတာ္ေတာ္ေလးကိုု လက္လြတ္စပယ္ေျပာတယ္လိုု႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။” ဟုု ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားအင္အားစုု (UKSY) က ခြန္းေသာမတ္ က ေျပာသည္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေမလအတြင္း အၿပီး ျပတ္ေျပာင္းေရႊ႕ႏုုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ကယားျပည္နယ္အစိုုးရႏွင့္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား အင္အားစုုတိုု႔ ေမလ (၇) ရက္ေန႔က သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဘာေၾကာင့္ လဲဆုုိေတာ့ ၇ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးမႈမွာ သက္ေသေတြရွိတယ္။ အလႊာအသီးသီးကပါတယ္၊ ဒီေန႔လည္း အဲ့လူႀကီး ေတြပါတယ္။ ဒါက က်ေနာ္တုုိ႔ လူငယ္ထုုေရာ ဒီကိုုတက္လာတဲ့ အလႊာအသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံုုး ကိုု ေစာ္ကားလိုုက္တယ္၊ မေလးစားဘူးလိုု႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ခြန္းေသာမတ္က ေျပာသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္ေဖာင္းရိႈးက ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ကိုု လံုုးဝမေျပာင္းေရႊ႕ႏိုု္င္ေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ားကိုုလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ သြားရမည့္ တာဝန္မ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုုခဲ့သည္ဟုု အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးေရး ျငင္းဆန္လိုုက္သည့္အတြက္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား အင္အားစုုဘက္ မွ ကိုုယ္စားလွယ္ကလည္း ၎တိုု႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးစရာမရွိေၾကာင္း ေျပာဆုုိခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝး ပ်က္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ခြန္းေသာမတ္က “ေနာက္ဆံုုးအေျခအေနကေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔လည္း စာတစ္ေစာင္ထုုတ္လိုုက္ၿပီ။ ေၾကးရုုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ပိုုင္းျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆိုုးေမြ ေကာင္းေမြေတြအားလံုုး က်ေနာ္တိုု႔ သပိတ္ေကာ္မတီနဲ႔ လံုုးဝ မဆုုိင္ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေတြအားလံုုး ျပည္နယ္အစိုုးရမွာပဲ တာဝန္ရွိတယ္ဆုုိေပါ့ ထုုတ္လိုုက္ၿပီ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ဒီလိုုေျပာလိုုက္တာက နဂိုု ၇ ရက္ေန႔မွာ သေဘာတူထားတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုု ခ်ိဳးေဖာက္လိုုက္တာပဲ” ဟုု ဆက္ေျပာသည္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေရး ညွိႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လံုုးဝမေရႊ႕ေပးႏုုိင္ဘူးဆိုုၿပီး ယတိျပတ္ေျပာလိုုက္တာက အေကာင္းဘက္ေတာ့ သြားမွာ့ မဟုုတ္ဘူး၊ အဆုုိးဘက္ကိုုပဲ သြားႏုုိင္တယ္။ အစေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းဖိုု႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုုိၿပီးေျပာၿပီး အခုုေတာ့ လံုုးဝ ဆိုုတာမ်ိဳးေျပာသြားတာက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ၾကားမွာလည္း အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သြားတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔သက္ေသေတြကိုုလည္း ေစာ္ကားသလိုုမ်ိဳးခံစား ရတယ္ စိ္တ္ထဲမွာ မေကာင္းဘူး။ တကယ္ေတာ့ လူငယ္ေတြ သမုုိင္းအေျခခံနဲ႔ ေတာင္းဆိုုတာဆိုုေတာ့ သူတုုိ႔ ေတာင္းဆိုုတဲ့အတုုိင္း အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ မထားပဲ ေျပာင္းေပးလိုုက္မယ္ဆုုိရင္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားႏိုုင္မယ္” ဟုု ေျပာသည္။

ယေန႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္ေဖာင္းရိႈးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီမင္းတိုု႔အား ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရေပ။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုုပ္ စိုုက္ထူထားသည့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ကႏၵာဝန္ပန္းၿခံအတြင္းတြင္လည္း ယမန္ေန႔ကစၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လံုုၿခံဳေရးမ်ားခ်ထားသည္ဟုု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“မေန႔ညကတည္းက ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ထားတဲ့ ပန္ၿခံထဲမွာ လံုုၿခံဳေရးေတြေရာခ်ထားတယ္။ သံဆူးႀကိဳးေတြေရာ ႏွစ္ဆကာထားတယ္။ ပန္းၿခံထဲမွာ ရဲေတြလည္း ဝိုုင္းၿပီး ကင္းလွည့္ေနတယ္။”

ယေန႔ေတြ႕ဆံုုမႈပ်က္ျပယ္သြားၿပီးေနာက္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားအင္အားစုုေနျဖင့္ ကရင္နီလူငယ္ ၁၂ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ သပိတ္ေကာ္မတီအား ဖ်က္သိမ္းလိုုက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေၾကးရုုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆက္ တြဲ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ မိမိတိုု႔ ေကာ္မတီႏွင့္ မသက္ဆိုုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ယေန႔ ထုုတ္ျပန္လုုိက္သည္။

“သပိတ္ေကာ္မတီေတာ့ ဖ်က္သိမ္းလိုုက္ၿပီ။ က်ေနာ္တုုိ႔ ေကာ္မတီတစ္ခုုထဲ ဒီကိစၥကိုု လုုပ္ေဆာင္ေနတာက ထိေရာက္မႈနည္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကရင္နီသမုုိင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကရင္နီျပည္မွာ ရွိတဲ့ အစုုအဖြဲ႕ အသီးသီး၊ ကရင္နီလူထုုေတြရဲ႕ အားက အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္။ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား အင္အားစုုကေတာ့ ဆက္ရွိေနမယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔နဂိုုကတည္းက ေျပာထားတဲ့အတုုိင္းပဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကိစၥပဲ လုုပ္သြားမယ္။”

ကရင္နီ လူငယ္အင္အားစုက ခြန္းေသာမတ္က ေရွ႔ဘာဆက္လုပ္သြားမည္ဆိုသည္ကို ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ေၾကညာသြားရန္ ရွိေၾကာင္းေျပာၿပီး အၾကမ္းဖက္လုုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။

“လူထုု ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအတုုိင္းလုုပ္သြားမွာပါ” ဟုု ခြန္းေသာမတ္က ေျပာသည္။