NCA သံုးႏွစ္ကာလ သိသာသည့္ တိုုးတက္မႈမရွိေၾကာင္း PPST ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ ေက်ာ္လာေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးေၾကာင္း တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ PPST ယာယီ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္က ေျပာလိုုက္သည္။

အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တရားေသမူ၀ါဒမ်ားကို စြဲကိုင္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟု PPST ယာယီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ေျပာသည္။

“NLDအစုိးရလက္ထက္မွာ ၂၁ရာစု ပင္လုံကုိ (၃)ႀကိမ္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ေျပာပေလာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိေသးတာဟာ အစုအဖြဲ႕အားလုံးက သူ႔မူကုိယ့္မူကုိ မေလွ်ာ့တမ္း ဆုပ္ကုိင္ထားလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

တစ္ႏိုင္ငံံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ က ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တပ္မေတာ္က ခြဲမထြက္ရ၊ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ (၆)ခ်က္ေတြ တင္မကဘဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ကာကြယ္ထားၿပီး အထိမခံေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဟာ အလွမ္းေဝးကြာဆဲ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ကလည္း ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒအတိုင္း မေျပာင္းမလဲ ရပ္တည္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိသြားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္သာမက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးမွာလည္း အလွမ္းေ၀းေနသည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ဆက္ေျပာသည္။

“ဒါေၾကာင့္ သူ႕မူကုိယ့္မူကုိ ခဏေဘးဖယ္ထားၿပီး သဘာဝအတုိင္း ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တာကုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးအရႈံးကုုိ မရင္ဆုိင္ရဘဲ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္ျပားပါက ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ေပၚလာမွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ EAO မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးက ဝုိင္းဝန္းႀကဳိးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္ဟု PPST ယာယီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳဆိုင္ရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အစီရင္ခံ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ စုဖြဲ႕မွဳမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဴပ္ထံသို႕ စာေရးသားေပးပို႕ခဲ့သည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ညိွနွုိင္း တိုင္ပင္ျခင္း ေကာ္မတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည့္ကိစၥႏွင့္ တစ္ဆို႔နေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ ဆက္ႏိုင္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

“အဓိကအခ်က္အေနနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား PPST အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားမွာ ဘယ္လုိဆက္ျပီးေတာ့ ပူးေပါင္းသြားမလဲ။ ဒါလည္း အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေန အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ အညီ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားၾကားမွာ ဘယ္လုိဆက္ျပီးသြားမလဲ။ ျပီးရင္ တစ္ခါ NCAကုိ မထုိးေသးတဲ့ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၾကားမွာလည္း ဘယ္လုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ” ဟု ပအို႔၀္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ ညီညြတ္ေရးလုိ႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ၾကားမွာ ညီညြတ္ေရး လုိအပ္သလုိ အစုိးရနဲ႔ ၾကားမွာလည္း ညီညြတ္ေရးလုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ညီညြတ္ေရးရမွလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆက္ျပီး ေဖာ္ေဆာင္နုိင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ရပ္တန္႔ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အခါမွာကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးအၾကားမွာ ဘယ္လုိညွိနႈိင္းေဖာ္ေဆာင္မွာလည္းဆုိတာ အဓိက ေဆြးေႏြးရမယ့္ အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။”

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားအျပင္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ ေရးအဖြဲ႕ KIO ႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ KNPP တို႔မွ ေခါင္း ေဆာင္တခ်ိဳ႕လည္း ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ေနၾကသည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႕ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး KNU ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုး ဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ KNLA/PC ၊ ပအိုု႔၀္အမ်ိဳး သား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO၊ ရခိုုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ DKBA ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU မွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနၾကသည္။