မြန္ျပည္နယ္တြင္ မိုးစပါးေခ်းေငြမ်ား စတင္ထုတ္ေပး

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္။

မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ မိုးစပါးစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေမာ္လၿမိဳင္ဘဏ္ခြဲမွ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ၄၅၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားရန္ လ်ာထားသည္ ဟု မြန္ျပည္နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ မိုးစပါးစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ေမလ ၆ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စတင္ထုတ္ေခ်းေပးေနသည္ဟုု ျပည္နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္က တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ေငြက်ပ္သန္း ၄၅၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားဖုိ႔ လ်ာထားတယ္၊ ေခ်းေငြေတြကို ေမလ ၆ ရက္ေန႔ကေန စတင္ထုတ္ေခ်းေပးေနပါတယ္၊ ၾသဂုတ္လကုန္ထိ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာပါ” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ ျပည္နယ္ မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္စြာလႈိင္ က ေျပာသည္။

လယ္တစ္ဧကလွ်င္ တစ္သိန္းခြဲႏႈန္းျဖင့္ လယ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ ဧက ထိ ထုတ္ေခ်းေပးေနေၾကာင္း ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းကိုလည္း ယမန္ႏွစ္က ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံသြားမည္ဟုု ဦးေက်ာ္စြာလႈိင္  ဆက္ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးရာတြင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြအျပည့္အဝ မရရွိျခင္း ျပႆနာ မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ဧကအတိုင္း ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ ေခ်းေငြစီစစ္ေရးအဖြဲ႔က ေသခ်ာစြာစီစစ္ထားသည္ဟုု ေျပာသည္။

ထိုုကဲ့သိုု႔ စီစစ္ထားသည့္ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ဘဏ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ေခ်းေငြမ်ားကို အျပည့္အဝထုတ္ေခ်းေပးသည္ ဟု ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေမာ္လၿမိဳင္ ဘဏ္ခြဲမွ သိရသည္။

သိုု႔ေသာ္လည္း ေခ်းေငြေခ်းယူရာတြင္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) မူရင္းကို ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံ ထားရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လယ္သမားအခ်ဳိ႕မွာ အခက္အခဲရွိသည္ဟု လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

“အရင္က ေခ်းေငြယူရင္ ပံုစံ(၇) ကို မိတၲဴပဲ ေပးရတယ္၊ မႏွစ္ကေနစၿပီးေတာ့ ပံုစံ(၇) ကို မူရင္းပဲယူေတာ့ တခ်ဳိ႕ လယ္သမားေတြအတြက္က အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္။ တခ်ဳိ႕က အဲဒီပံုစံ(၇) နဲ႔ပဲ အျပင္မွာလည္း ေငြေခ်းၾကတာရွိတယ္၊ မႏွစ္ကဆိုရင္ ပံုစံ(၇) မူရင္းေပးရလို႔ ေခ်းေငြမယူတာေတြလည္းရွိတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ မသိေသးဘူး” ဟု မုဒံုမွ လယ္သမား ႏိုင္ေငြ က ေျပာသည္။

ေခ်းေငြယူထားသည့္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို မိုးစပါးေပၚၿပီး ရိတ္သိမ္းေရာင္းခ်ၿပီးသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မတ္လတြင္၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ ဆပ္ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေမာ္လၿမိဳင္ ဘဏ္ခြဲ က ထုုတ္ျပန္ထားသည္ဟုု သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တုန္းက မိုးစပါးစိုက္ဧက ၃ သိန္းေက်ာ္အတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၄၂၈၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ေၾကာင္း ေခ်းေငြမ်ားအားလံုးကိုလည္း အခ်ိန္မီ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ ဆပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ ဟု မြန္ျပည္နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ ျပည္နယ္ မန္ေနဂ်ာ က ေျပာသည္။