တိုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္း အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၇ – ၅ – ၂၀၁၉ ။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တပ္မေတာ္ကေနၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို အထိမခံပဲ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရးဟာ အလွမ္းကြာေ၀းေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႕ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးယြက္စစ္ က ေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ DMG သတင္းဌာနကုိ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မနဲ႔ တရားစြဲထားတာဟာ ရခိုင္ျပည္သူေတြကုိ သတင္းျဖတ္ေတာက္ ရာေရာက္သလို ရခိုင္ျပည္နယ္က သတင္းသမားအားလံုးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ လုိက္တာလို႔ ေျပာပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပြဲေၾကာင့္၈နွစ္ၾကာပိတ္ထားခဲ့ရတဲ့ ဝိုင္ေမာ္ၿမိဳ႕နယ္က အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ထိရိွတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းကိုု အခုႏွစ္ကစၿပီး  ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္လိုု႔  ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။