တစ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အားလံုး ပါ၀င္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလုုပ္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉ ရက္။

တစ္ႏိုင္ငံံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး(ပထမပိုင္း) က အလုပ္အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။

လက္ရွိတစ္ဆို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္သည့္ စုဖြဲ႔မႈတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ အလုပ္အဖြဲ႔ဆိုသည့္ အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုက်ေနာ္တို႔ အလုပ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ၂ ပိုင္းရွိတယ္။ ခုနေျပာတဲ့ တစ္ဆို႔ေနတဲ့ ကိစၥေလးေတြ ကိုင္တြယ္ဖို႔ ခုန ဆရာေျပာေျပာေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဲဒီကိစၥေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ကသပ္သပ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ခုနက်ေနာ္ေျပာေျပာေနတဲ့ စုဖြဲ႔မႈ ပံုစံတစ္ခုေပါ့ေနာ အဲဒီကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ဆို အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ရွိတယ္။” ဟု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA က ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္း က ေျပာသည္။

ယခုဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔တြင္ NCA-S EAO အဖြဲ႔မ်ားမွ တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ တစ္ေယာက္စီျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္းက ဆက္ေျပာသည္။

“ဦးေဆာင္တာမ်ိဳးတို႔ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ အေျခခံအေနနဲ႔ ဥပမာ တစ္ဖြဲ႔တစ္ေယာက္ အေျခခံနဲ႔ေပါ့ေနာ ဒါတစ္ခ်က္ ေနာက္တစ္ခါကလည္း အကယ္၍ လိုအပ္လို႔ရွိရင္ေပါ့ေနာ သက္ဆိုင္တဲ့ နည္းပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြလား Issue ကို ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလား အဲလိုမ်ိဳး အပိုင္းနဲ႔ေတာ့ ဖြဲ႔ထားပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

NCA-S EAO အဖြဲ႔မ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး (ပထမပိုင္း) အၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ NCA-S EAO မ်ား ကိုင္စြဲထားသည့္ မည္သည့္သက္ဆိုင္သူမ်ားကိုမွ် ခ်န္လွပ္မထားေရး အေျခခံမူ (Non-Exclusive Principle) အရ အျခားေသာ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ ဆုိင္ရာ စုဖြဲ႔မႈတစ္ခုဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ အလုပ္အဖြဲ႔တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပါအ၀င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ တစ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္္းစဥ္တစ္ရပ္ စနစ္တက်ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈရယူရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေတ႔ြရသည္။

“အဓိက တစ္ဆို႔မႈေတြကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းနဲ႔ ေနာက္ဖက္ဒရယ္ေတြကို အေျခခံရယူဖို႔ေလ က်ေနာ္တို႔ ၾကားထဲမွာ အျမင္ဘယ္လိုညွႏႈိင္းၾကမလဲ အဲဒီပံုစံမ်ိဳးကို သေဘာတူညီမႈရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ တစ္ဆို႔ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဖို႔ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကိုက်ေနာ္တုိ႔ အတြင္းမွာ နည္းလမ္းေတြ ရပါတယ္” ဟု မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာ ကေျပာသည္။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကတစ္ဆို႔ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ဟံသာက ယခုလို ဆက္ေျပာသည္။

“အဓိကတစ္ဆို႔ေနတာကေတာ့ ခြဲမထြက္ရဆိုတဲ့ ကိစၥရယ္ ေနာက္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ဆိုၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တုိ႔ DDR ႀကီးပဲ သေဘာကေတာ့ အဲဒီကိစၥ ဗမာ့တပ္မေတာ္က သေဘာထားေတြေလ အဲဒီကိစၥေတြ အေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားထဲမွာ အျမင္စုစည္းၿပီးေတာ့မွ ဒါကို ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ျဖတ္ ေက်ာ္မလဲဆိုတဲ့ဟာ က်ေနာ္တို႔မွာ နားလည္မႈရပါတယ္။”

ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ NCA-S EAO အဖြဲ႔မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST အဖြဲ႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းအစည္းေဝး PPCM အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၎ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္၍ NCA-S EAO အဖြဲ႔မ်ားအၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ NCA-S EAO အေနျဖင့္ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းသည္ ယခုကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္းက ေျပာသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္က ဒီကိစၥက ေဆြးေႏြးမႈ မၿပီးျပတ္ေသးဘူး ဒီဖက္က PPST ကလည္း အတုိင္းအတာ တစ္ခု အထိ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီမွာ ဆက္လက္တည္ရွိဖို႔ က်ေနာ္တို႔ဖက္က ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကတယ္ ေနာက္တစ္ခုက ခုနေျပာ ေနတဲ့ PPCM ကိစၥကိုလည္း ဘယ္လိုအခင္းအက်င္းနဲ႔ လာမလဲဆိုတာကိုေပါ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ေနတဲ့ အေန အထားျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ခုနက ေျပာလိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ေတြ ဖြဲ႔လိုက္တာလည္း ဒီကိစၥေတြ ပါတာေပါ့ ဒီမွာမျပတ္ေသးဘူးဆိုတဲ့ အေနအထား ဒါေၾကာင့္ခုန ဆရာႏိုင္ဟံသာ ေျပာသလိုပဲ အခုဒီညီလာခံက ပထမအပိုင္း ေနာက္ဒုတိယအပိုင္းက ရွိအံုးမယ္ အဲဒီအခ်ိန္က်မွပဲ အဲမွာအေၾကအလည္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ရွိပါတယ္ေပါ့ အဲလို။”

PPST အား PPCM သို႔ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းရန္ အပါအ၀င္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ NCA-S EAO အဖြဲ႔မ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး (ဒုတိယပိုင္း) ကို အျမန္ဆံုး က်င္းပသြားမည္ဟု အပစ္ရပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

NCA-S EAO အဖြဲ႔မ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး (ပထမပိုင္း) ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေ၀း သို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါ၀င္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ က ခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO ႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

NCA-S EAO ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းသို႔ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး KNU ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ KNLA/PC ၊ ပအိုု႔၀္အမ်ိဳး သား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO၊ ရခိုုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ DKBA ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU မွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း လူဦးေရး ၈၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။