အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား အခက္ၾကံဳ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ေမလ ၂၉ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္။

လားဟူေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္ဟု လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုုး LDU က ေျပာသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္ နယ္ေျမကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့ နည္းပါးမႈတိုု႔ ျဖစ္သည္။

လားဟူေဒသတြင္း၌ UWSA ၀ လက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူစစ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားျပားသည့္အတြက္ မိမိေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကန္႕သတ္ တားဆီးမွဳမ်ား ႀကံဳေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု LDU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ မွ ေျပာဆိုသည္။

“တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဘာသာေရးဘက္ ပတ္သက္ေနတယ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတာင္မွ မိုင္းေပါက္ ခရိုင္ထဲမွာ လားဟူေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၊ လားဟူေတြက်ေတာ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာမကိုးကြယ္ရဘူး ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေလး ဖ်က္စီးတာ ေတြ႕ရတယ္၊ လက္မွတ္ထုိးေပးရတာ ေတြ႕ရတယ္၊ ဒီ ေတာင္ပိုင္း မွာလည္း တခ်ိဳ႕ ၀ ေဒသ၊ တခ်ိဳ႕ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းက လားဟူေဒသ ေျမေတြေပါ့ ေျမကြက္ေတြ လာဦးတာလည္း ရွိပါတယ္။”  

လားဟူေဒသတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ လံုၿခံဳမွဳ ေကာင္းစြာ မရရွိျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမွဳေၾကာင့္ မိုးပံုမွန္မရရွိ၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး ခက္ခဲမွဳမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာတြင္း မေနထိုင္ရဲသူမ်ားျပားျခင္း၊ ထြက္ေျပးေရွာင္တိမ္ေနရသူမ်ား ေနရပ္မျပန္ရဲသူမ်ား ရွိၿခင္းတို႕ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေၾကာက္လန္႕၍ မိသားစုအတြက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ား ရွိေနၾကသည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ မွ ဆက္ေျပာသည္။

ထို႕အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညီရရွိရန္ အစိုးရထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္အထိ အစိုးရမွ တစ္စံုတစ္ရာ တုန္႕ျပန္ေျပာဆုိလာတာ မရွိေသးဘူးဟုလည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ မွ ေျပာသည္။

“ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ဖို႕ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ အကူအညီေပါ့ ေနာ့္ ဆန္တို႕ ေဆးတို႕ ဒီ အစိုးရ ေတာင္းထားတယ္ အခုထိ ဘာမွ မျပန္ေသးဘူး၊ အစိုးရ ေပးလုိက္လို႕ရွိရင္ နိပြန္းေဖာင္ေဒးရွင္း က အဲ့ဒီ ဆန္တို႕ ေဆးေပါ့ေနာ္ ဒါ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ အကူအညီကေတာ့ သူတို႕ ေပးမယ္လို႕ ေျပာတယ္၊ အခုထိ အစိုးရက ဘာမွ မၾကားေသးဘူး၊ တင္ထားတာ တလ ေလာက္ရွိၿပီး။”

ေမလ ၂၈ ရက္ေန႕က ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕၏ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ မွ ယခုကဲ့သို႕  အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 သံုးရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ မတိုင္မွီ အစိုးရမွ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ UPC တြင္ တင္ျပႏိုင္ရန္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ တစ္ခု ရရွိေစရန္လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ မွ ဆက္ေျပာသည္။

လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕က တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA စာခ်ဴပ္အား မဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။