တင္ဒါ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရန္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီေတာင္းဆိုု

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္။

တင္ဒါမေခၚပဲ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က က်ပ္သန္းတစ္ေထာင္တန္ လမ္းပိုုင္းကိစၥ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရန္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီက မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရအား ေတာင္းဆိုုလိုုက္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းက ေအာင္သေျပ-ႏွစ္ကရင္ လမ္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရက တင္ဒါမေခၚပဲ ကုမၸဏီအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည့္ကိစၥအေပၚ ျပည္သူအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ခ်ျပရွင္းလင္းရန္ မြန္ညီၫႊတ္ေရးပါတီ က ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရထံ ထုုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆိုုလိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အဆိုပါကိစၥရပ္အား တစ္စံုတစ္ရာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပဲ အခ်ိန္ဆြဲကာ ဖံုးကြယ္ ထားျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပြတ္တိုက္မႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာေစႏိုင္သည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားနည္းသြားေစမည္ဟု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီက ေထာက္ျပထားသည္။

ထုု႔ိေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္ကို ျပည္သူအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ရွင္းလင္းသင့္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္တြန္းထားသည္။

“ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္သြားမလဲဆိုတဲ့ဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လူထုကို ခ်ျပသင့္တယ္၊ ဒီကိစၥ အခ်ိန္ဆဲြျပီးေတာ့ ဖံုးကြယ္ထားတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႏိုင္လရီတမ က ေျပာသည္။

ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္သန္း (၁၀၀၀) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည့္ ေအာင္သေျပ-ႏွစ္ကရင္လမ္းကို တင္ဒါမေခၚပဲ Southern Myanmar Development Co.Ltd, အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမလ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦး က ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းေမးခြန္းအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ ႏႈတ္မိန္႔ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ တင္ဒါမေခၚပဲ ကုမၸဏီကို လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံက ျပန္လည္ေျဖၾကားထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ယခင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး ျဖစ္သည့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၇) တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မညီ သလို အဂတိလိုုက္စားမႈႏွင့္ မကင္းပဲ ရွိႏိုုင္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ယင္းကိစၥအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တို႔မွ မည္သို႔ မည္ပံု ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားမည္ဆိုသည္ကိုလည္း ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိေနသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စိစစ္စံုစမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီတည္ ေထာင္သူမ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။