မြန္ျပည္နယ္ ႏိုုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေဒၚသာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္
ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ျမွဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္း

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္။

လက္ရွိအစိုးရ ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း မြန္ျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက်ဆင္းသြားသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ ၁၀ ခုတို႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၄ ဒႆမ ၆၂၈ သန္း ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေက်ာ္ က ေျပာ သည္။

“၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက ၁၀ ခုရွိပါတယ္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၄ ဒသမ ၆၂၈ သန္းရွိပါတယ္” ၎က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ပိုုင္း ပထမ ႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မရွိခဲ့ပဲ ဒုတိယ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၅ သန္း ရရွိခဲ့သည္။

သုုိ႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုုႏွစ္အတြင္း ႏိုုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံတို႔မွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကၿပီး ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ကျဖစ္သည္။

စက္မႈ/ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံထားၾကသည့္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္မႈမ်ားအနက္ စြမ္းအင္က႑သည္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္လြင္က ေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ တြဲသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွိသလို မတြဲဘဲ ႏိုင္ငံျခားသားျဖင့္ ရာႏႈန္း ျပည့္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈလည္းရွိကာ တြဲၿပီး ရင္းႏွီးျမဳွပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမွ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈပမာဏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါလာသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းဆိုၿပီး သတ္မွတ္သည္ ဟု ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

၎အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈသည္လည္း ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ ၉ ခုရွိျပီး က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ဟိုတယ္က႑၊ သတၲဳ က႑၊ စက္မႈက႑၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑တို႔ပါဝင္သည္ဟု စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ကုမၸဏီမ်ားေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္းေကာင္း ျမန္ဆန္လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။