မံစီၿမိဳ႔နယ္အတြင္း စစ္ေရွာင္မ်ားေနရပ္ျပန္ၿပီးေနာက္ မူလြန္ေက်ာင္းကို ျပန္ဖြင့္ရန္ ျပင္ဆင္ေန (ဓါတ္ပံု အက္ေဆး)

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ တေက်ာ့ျပန္တိုုက္ပြဲ ၈ ႏွစ္ၾကာခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႔ေသာ စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ခြင့္ရေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး၍ ေက်ာင္းမတက္ၾကရေသးပဲ ရွိသည္။

ေနရပ္ျပန္ေရာက္ေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမတက္ရေသးသည့္ ကေလးမ်ား၊ မန္စီၿမိဳ႔နယ္၊ မုန္းဒိန္ပါရြာ။
NMG5

ရြာသားတစ္ဦးက “အခက္အခဲေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ၊ ဒါေပမယ့္ အဓိကက ေက်ာင္းမွာ ဆရာ/ဆရာမ မရွိေသးတာ။ ဒီရြာက ရြာလည္းႀကီးတယ္။အိမ္ေထာင္စုုေတာင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အိမ္ေတြကလည္း အသစ္ေဆာက္တာမ်ိဳးေတြ ေတာ့ မရွိဘူး။ အရင္အိမ္အေဟာင္းေတြမွာပဲ ျပန္ၿပီးျပင္ၿပီးေနၾကတာပါ” ဟုု ေျပာသည္။

မံစီၿမိဳ႔နယ္ မုန္းဒိန္ပါရြာမွ ျပန္မဖြင့္ရေသးသည့္ မူလြန္ေက်ာင္း
NMG3
NMG7

မုုန္းဒိန္ပါ မူလြန္ေက်ာင္းမွာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ စစ္ပြဲရွစ္ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ႏုုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။

တျခားေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း စာသင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနၾကသည္။

ျပင္ဆင္ရန္ လိုေနေသးသည့္ မူလတန္းေက်ာင္း ခြဲ
NMG8

ယခင္က ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ဖန္းခါေကာင္ စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ခိုုလံႈေနရာမွ အစိုုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စစ္ေရွာင္အမ်ားစုု ေနရပ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ေနရပ္ျပန္စစ္ေရွာင္ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္းရွိေနေသာ္လည္း ဆရာ/ဆရာမ မရွိေသာေၾကာင့္ ယခုုထိ ေက်ာင္းမဖြင့္ႏုုိင္ေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။

ေနရပ္ရင္း ျပန္ေရာက္လာၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ား
NMG4

အဆိုုပါစစ္ေရွာင္ဒုုကၡသည္မ်ားမွာ ေမလအတြင္းက ေနရပ္ကိုု ျပန္သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ေမလအတြင္းမွာ ျပန္သြားၾကတာပါ။ အသုုတ္ခြဲၿပီးျပန္တာ။ ကိုုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုုယ္ျပန္ၾကတာပါ။ တပ္မေတာ္ ကေတာ့ ကားေတြဘာေတြနဲ႔ ျပန္ပိုု႔ေပးဖိုု႔ေျပာတာေတြရွိတယ္။ ဒီကလူေတြအကုုန္လံုုးက ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္ျပန္ ၾကတာ” ဟုု စစ္ေရွာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မုန္းဒိန္ပါ စာသင္ေက်ာင္းမွာ ပထမဆံုုး ျပန္လည္ ဖြင့္ႏိုုင္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
NMG2
စာသင္မည့္ ဆရာကိုု ေမွ်ာ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
NMG6

အလားတူ ရွမ္းေျမာက္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ KBC စစ္ေရွာင္စခန္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ၎တိုု႔၏ မူလေနရပ္ျဖစ္သည့္ မုုန္းေပၚေဒသသိုု႔ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနရပ္ျပန္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ေနအိမ္မ်ား အဆင္သင့္မရွိေသးသလိုု ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေရးတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟုု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ထိုု႔အျပင္ ဝိုုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာမွ ေနရပ္ျပန္ စစ္ေရွာင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပညာေရးဝန္ထမ္း ဆရာ/ဆရာမ ၁၃ ဦးကိုု ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုုးရ က ပိုု႔ေဆာင္ထားသည္ဟုု သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းတံခါးက မဖြင့္ႏိုုင္ေသး
NMG1