ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ အပိုင္း ( ၂၇ )

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး KNU က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားလံုုး ပါ၀င္ႏိုုင္ရန္ဆိုုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST ကိုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ညွိႏႈိင္းတိုုင္ပင္ျခင္း အစည္းအေဝး PPCM အျဖစ္ စုုဖြဲ႕ မႈပံုုစံေျပာင္းလဲဖိုု႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ NCA-EAOs မ်ားရဲ႕ ထိပ္သီး ညီလာခံမွာ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ NCA-EAOs အဖြဲ႕ မ်ားအၾကား သေဘာထား ကြဲလႊဲမႈတြ သိသိသာသာ ရွိလာေနပါတယ္။ KNU အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ စုုဖြဲ႔မႈပံုုစံေျပာင္းလဲဖိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ရတာလဲ၊ အျခားNCA-EAOs ေတြက အဲဒီ စုုဖြဲ႔မႈ အသစ္အေပၚ ဘာေၾကာင့္ လက္မခံရတာလဲ။ စုုဖြဲ႔မႈ အသစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဘယ္လိုု ဆိုုးက်ိဳးေကာင္းက်ိဳးေတြ ရွိလာႏိုုင္သလဲဆိုုတာ ဒီတစ္ ပတ္ အစီအစဥ္ကေန တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို Network Media Group ႏွင့္ Mizzima Media Group တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ တင္ဆက္ထား တာျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္္ တနဂၤေႏြေန႔ ၇း၄၅ မွာ အစီအစဥ္အသစ္ကို Mizzima TV ကေန ထုတ္လႊင့္ေပး ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္လႊင့္ခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ကို
တနလာၤေန႔ မနက္၉း၄၅၊
ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လည္၂း၁၅
ၾကာသာပေတးေန႔ ၁၀း၄၅ တို႔မွာ
Mizzima TV ကေန ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ျပသေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။