ေနရပ္ျပန္စစ္ေရွာင္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ၾကၿပီ။ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဆဲ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္။       

mmexport1560923607679
မုန္းဒိန္ပါရြာမွ ေနရပ္ျပန္ စစ္ေရွာင္ကေလးငယ္မ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္၊ မုုန္းဒိန္ပါ ေက်းရြာမွ မူလတန္းေက်ာင္း ယခုုရက္ပိုု္င္းအတြင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ေနရပ္ျပန္ စစ္ေရွာင္ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ ရၾကၿပီျဖစ္သည္။

mmexport1560923618916
စာသင္ခန္းေရွ႔ျပန္ေရာက္လာသည့္ စစ္ေရွာင္ကေလးငယ္မ်ား

သိုု႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ လံုုေလာက္မႈ မရွိသည့္အျပင္ ဆရာ/ဆရာမ အခ်ိဳ႕အတြက္ လစာကိုု ေနရပ္ျပန္စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားက ထည့္ဝင္ေနၾကရသည္ဟုု ေျပာသည္။

mmexport1560923630343
မုန္းဒိန္ပါရြာမွ စာသင္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား

mmexport1560923672521
မုန္းဒိန္ပါရြာမွ စာသင္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား

ရြာသားတစ္ဦးကအခုုက ေက်ာင္းေတာ့ ျပန္ဖြင့္ၿပီ၊ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထဖြင့္တာပါ။ ေက်ာင္းသား ၆၀ ေက်ာ္ ရွိ တယ္။ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမက ေယာက္ရွိတယ္။ ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က သင္တန္းသြားလိုုက္ တယ္။အဲ့ဒီထဲကမွ ဆရာ/ဆရာမ ေလးေယာက္အတြက္က စစ္ေရွာင္ေတြက ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထလစာေပးရတာ။ အဲ့လိုုမွ မေပးဘူးဆိုုရင္လည္း ဆရာ/ဆရာမ မလံုုေလာက္ဘူးေပါ့” ဟုု ေျပာသည္။mmexport1560923657938
စာသင္ခန္းအတြင္း ျပန္ေရာက္ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဆဲ

ေမလအတြင္းက ေနရပ္ျပန္လည္ေနထိုုင္ခဲ့ၾကသည့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ျပန္လည္ေနရခ်ထားေရး  ဆုုိင္ ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား၊အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုုိင္ရာမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသးသည့္ၾကားမွယခုုကဲ့သိုု႔ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ လစာ အား တာဝန္ယူရသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္ဟုု ရြာသားမ်ားက ေျပာ သည္။

အဆိုုပါရြာသားကအခုုက ဆရာ/ဆရာမ ေလးဦးအတြက္ စားဖိုု႔၊ေနဖိုု႔ထိုုင္ဖုုိ႔ေပါ့၊ ေျပာရမယ္ဆုုိရင္ လစာေပါ့၊ ဒါေတြအားလံုုး ရြာသားေတြက တာဝန္ယူေပးရတယ္။ တာဝန္မယူေပးရင္လည္း ကေလးေတြ ပညာေရးအတြက္အဆင္မေျပျပန္ဘူး။ အားလံုုးကလည္း ကိုုယ့္အခက္အခဲနဲ႔ကိုုယ္ဆိုုေတာ့အဆင္မေျပဘူး ဟုု ဆက္ေျပာသည္။

mmexport1560923682082
စာသင္ခန္းအတြင္း ျပန္ေရာက္လာသည့္ စစ္ေရွာင္ ကေလးငယ္မ်ား

အဆုုိပါ စစ္ေရွာင္မ်ားသည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ဖန္းခါေကာင္ စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္  ႏွစ္ အၾကာ ခိုုလံႈေနရာမွ အစိုုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေမလအတြင္းကေနရပ္ျပန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

mmexport1560923675535
မုန္းဒိန္ပါရြာမွ စာျပန္သင္ခြင့္ရေသာ ကေလးငယ္မ်ား