အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား အျမန္ဆံုးျပင္ရန္ မြန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္။

အဂတိလိုုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္တြင္ တိုင္ၾကားျခင္းခံထားရေသာ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအးဇံက အဂတိလိုုက္စားမႈ ရွိေနေသာ အခ်ဳိ႔ေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ရန္ သတိေပးလိုုက္သည္။

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထိုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္သူမ်ား ေပးပို႔သည့္သတင္းမ်ား၊ တိုင္ၾကားစာမ်ားအရ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အခ်ဳိ႕ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ မ်က္စိမွိတ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲ” ဟု မြန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ားအားဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားေပးသည့္ေနရာတြင္ ႐ုိးသားသည့္ ႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္မူ ႐ုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကာလအကန္႔အသတ္မရွိ အခ်ိန္းမ်ားၾကန္႔ ၾကာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုု ေျပာသည္။

ထိုု႔အျပင္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္မူ ေန႔ျခင္း ညျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား မေတာ္ေလာဘျဖင့္ ေငြေၾကးအမ်ားအျပားေပးမွ ထုတ္ေပးရမည့္စံုစံမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း လိုအပ္သည္မ်ားလုပ္ေပးျခင္းတို႔ ကို ပြဲစားဆန္ဆန္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

“ပြဲစားဆန္ဆန္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အျမန္ သတိနဲ႔ ျပင္ဆင္သြားၾကဖို႔ မျပင္ဆင္ႏိုင္ပါက ျပည္သူရဲ႕ ဒဏ္ခတ္မႈကို ခံၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။

၎အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား တိုင္ၾကားလာပါက အျဖစ္မွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး မွန္ကန္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

သိုု႔ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ဒါမေခၚပဲ ကုမၸဏီကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည့္ ကိစၥ၊ က်ဳိက္ထီး႐ုိးဘုရားရန္ပံုေငြ ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့သည့္အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးေပးရန္ႏွင့္ လိုအပ္သလိုအေရးယူေပးႏိုင္ရန္ ေဒသခံ ၉ ဦးတို႔က အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕အား စစ္ေဆးရန္ အဂတိလိုုက္စားမႈ ေကာ္မရွင္အား ေဒသခံ ၉ ဦးက ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔က တုုိင္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈကို ထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္အတူ အေရးယူမႈပါ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မျပဳလုပ္ပဲ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈရွိလာပါကလည္း တိက်စြာတိုင္ၾကား ရန္လိုအပ္သည္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္က ေျပာသည္။

“အဂတိလိုက္စားမႈက ျဖစ္ေနတာပဲ လက္ရွိလဲ ျဖစ္ေနတာပဲ ဒါကိုမလုပ္ရဲေအာင္ မလုပ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းရမယ္၊ ဒါနဲ႔မွမရရင္ အေရးယူမႈနဲ႔ တြဲလုပ္မွပဲ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေပ်ာက္မွာ” ဟု ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္က ေျပာသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါ အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၿမိဳ႕ မိၿမိဳ႕ ဖမ်ား၊ UNDP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လူမႈေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစသျဖင့္ စုစုေပါင္း လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။