ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစီအစဥ္ အပိုုင္း (၂၉ )
စစ္ေဘးဒုုကၡသည္ Refugee ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေနရတဲ့ IDPs ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ ငန္းစတင္စဥ္ကာလကစလိုု႔ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုုိင္ေနၾကရပါတယ္။ဒုုကၡသည္စခန္းေတြထဲ ဆက္ေနဖိုု႔ကလည္း ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အခက္အခဲေတြရွိေနသလိုု ေနရပ္ရင္း ျပန္မယ္ဆိုုလည္း စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု တည္ေဆာက္ရာမွာ စစ္ေဘးဒုုကၡသည္ေတြအေရး ခ်န္ထားတာမ်ိဳး၊ လစ္လ်ဴရႈထား တာမ်ိဳးဆိုုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု ေႏွာက္ေႏွးေစမွာျဖစ္သလိုု ဖက္ဒရယ္ဒီမိုုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥရပ္မွာ လည္း ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြနဲ႔ စစ္ေဘးဒုုကၡသည္ေတြအေရး မူဝါဒေတြ စနစ္တက်ခ်မွတ္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ဖုုိ႔လိုုအပ္သလိုု လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆိုုင္ရာ မူဝါဒေတြလည္း မူဝါဒေတြ ေပၚလ စီေတြ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုုိ႔ လိုုအပ္တယ္လိုု႔ ဒုုကၡသည္အေရး လုုပ္ေဆာင္ေနသူေတြက ေထာက္ ျပေနၾကပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္ကို Network Media Group ႏွင့္ Mizzima Media Group တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ တင္ဆက္ထား တာျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္္ တနဂၤေႏြေန႔ ည ၇း၄၅ မွာ အစီအစဥ္အသစ္ကို Mizzima TV ကေန ထုတ္လႊင့္ေပး ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္လႊင့္ခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ကို တနလာၤေန႔ မနက္ – ၉း၄၅၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လည္ – ၂း၁၅ ၾကာသာပေတးေန႔ – ည ၁၀း၄၅ တို႔မွာ Mizzima TV ကေန ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ျပသေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။